Oto-Rhino-Laryngologi

Velkommen til Forskningsenheden ORL. Vi dækker forskning indenfor teknisk audiologi, medicinsk audiologi og klinisk ORL.

Vores forskningsenhed ledes af professor Christian Godballe. Enheden består af en fast stab af engagerede medarbejdere og forskere samt dygtige post docs, ph.d. studerende og prægraduate medicinstuderende.

Vores forskningsenhed markerer sig inden for blandt andet hoved-halskræft, vaskulære malformationer og laryngologi. Vores mål er, at vi gennem forskning kan styrke afdelingens højt specialiserede områder og være med til at sikre udvikling og kvalitet i afdelingens behandling og pleje.

Forskningsinteresserede er altid velkomne til at kontakte vores forskningsenhed med henblik på deltagelse i projekter eller opbygning af egne projekter.