Skip to main content

Vejledninger

Vejledninger:

 Vejledning for igangsætning af forskningsprojekter samt udfærdigelse af forsøgsprotokol.

Skema til godkendelse af projekt med evt. tilhørende forskningsprotokol

Skema til godkendelse af projektidé

 

Publicering:

Publikationshensigtserklæring:   Letter of intent

Vejledning til manuskriptskrivning (article outline)

Vejledning til udfærdigelse af protokolartikel

Ranking af tidsskrifter iht. bibliometrisk forskningsindikator (BFI)

 

Ph.d. - studerende:

Vejledning til ph.d. studerende  

Vejledning for forskningsenheden

 

Undervisning og formidling:

Vejledning indrapportering  : formidling og undervisningsaktivitet til SDU

 

Skabeloner: 

Skabeloner er udarbejdet jf. SDU's designguide. Farver kan ændres i hht. guiden, men forskningsenheden anbefaler, at posters og præsentationer, der udgår fra enheden, udarbejdes i nedenstående skabeloner , så forskningsenheden fremstår genkendelig.

PowerPoint template

Skabelon til poster

 

Fondsansøgninger:

Research Professional  (Dog kun adgang når du er logget på SDU netværk)

OUH Forskning

SDU, Syddansk Forskerstøtte

 

 

Sidst opdateret: 29.06.2021