Skip to main content

Forskningsprojekter

Her kan du se en oversigt over de forskellige projekter, der er i afdelingen.

Projekt: 
CLOTCH (Clonidine for Tourniquet-related Pain in Children):  A pilot study

Formål: 
Formålet med forsøget er at undersøge, om clonidin mindsker opioid-forbruget hos børn, som opereres med brug af blodtomhed på arme og/eller ben. Derudover undersøges forekomst af opvågningsdelir, varighed af ophold på opvågningen, intensiteten af smerter vurderet på enten FLACC- eller VAS-score afhængigt af barnets alder.

Projekt: 
Long-term multi-centre evaluation of E-poly™ and Regenerex ® cementless acetabular components: clinical and radiographic outcomes

Projekt: 
Prospective Multi-Center Clinical Evaluation Following Total Hip Arthroplasty with the G7 Dual Mobility System

Projekt: 
Knee Activity study - Can post-surgical physical activity be used to predict patient reported function and quality of life, after total knee replacement? A feasibility study.

Formål: 
At undersøge forholdet mellem éns fysiske aktivitetsniveau umiddelbart før og efter operation og éns egen helbredsvurdering efter henholdsvis tre og seks måneder.
Der er desværre stadig nogle knæpatienter, for hvem det nye knæ aldrig bliver helt så godt, som man håbede eller forventede. Dette forskningsprojekt er en del af et større hele, hvor man prøver at finde frem til de patienter, som har behov for ekstra genoptræning efter operation.

Projekt: 
One-stage versus two-stage revision ved inficeret knæ-alloplastik+Kohorte studie

Formål: 
Primært at undersøge om der er bedret funktion inden for det første postoperative år efter en one-stage procedure sammenlignet med en two-stage procedure i behandling af den inficerede knæalloplastik. Sekundært at rapportere om der er forskel i livskvalitet inden for 1 år efter behandlingen med hhv. one- eller two-stage procedure. Endelig rapporteres re-revionsrater og mortalitet efter de 2 procedurer.

Projekt: 
PAODEX (PeriAcetabular Osteotomy and DEXamethasone X 2). The effect of repeated perioperative dexamethasone administration on postoperative pain. A blinded placebo controlled randomized controlled trial in patients undergoing periacetabular osteotomy.

Formål: 
At undersøge effekten af én eller to indsprøjtninger binyrebarkhormon (dexamethason) over for placebo(saltvand). Vi vil undersøge, om det nedsætter behovet for stærk smertestillende (morfin) og nedsætter oplevelsen af kvalme/opkastning.

Projekt:  
Effect of surgical and non-surgical treatment in patients with hip osteoarthritis eligible for total hip arthroplasty (The PROHIP-study)

Formål:
Træning versus operation(THA) 
Træningsgruppen:12 ugers superviseret træning + 12 ugers selvtræning

 

Projekt: 
The RECIPE Randomised Clinical Trial  - Effects of Combinations of Paracetamol, Ibuprofen, and Dexamethasone on 24 Hour Morphine-Consumption in the First 24 Hours After Total Hip Artrhoplasty 

Formål: 
Undersøgelse af smertestillende virkninger og sikkerhed ved kombinationen af paracetamol, ibuprofen og dexamethason versus enhver kombination af to af lægemidlerne hos patienter, der gennemgår total hoftealloplastik.

Projekt: 
Is arthroplaSty bEtter than interNal fixation for undiSplaced femoral nEck fracture? A national pragmatic RCT–the SENSE trial

 

Projekt: 
(SHINE) in TRAUMA: Efficacy and safety of 72-hour infusion of Prostacyclin (1 ng kg/min) in trauma patients with haemorrhagic shock induced endotheliopathy– a multicentre randomized, placebo-controlled, blinded, investigator-initiated trial”(Phase 2b)

 

Projekt: 
UNI-KNÆ VERSUS TOTALT-KNÆ - Randomized clinical trial of medial unicompartmentel versus total arthroplasty for medial tibio-femoral OA"

Sidst opdateret: 29.04.2021