Skip to main content

Ph.d. forsvar ved Cand.med. Vilhelm Engell

Cand.med. Vilhelm Engell forsvarede sit ph.d.-studie 1 oktober 2015

Titel : ”Idiopatisk klumpfod. En undersøgelse af arvelighed og livskvalitet med baggrund i en tvillingekohorte samt kliniske, funktionelle- og radiologiske prædiktorer ved Ponseti-behandling”

Se opslag her