Ny kandidatspeciale studerende

Thøger Vigenberg Møller

Stud. med. Thøger Vigenberg Møller vil i efteråret 2011 skrive omkring emnet: "Objektiv undersøgelse af overekstremiteten - en dokumenteret beskrivelse i ord og billeder".

Vejledere er overlæge ph.d. Anne Voss, Reumatologisk afdeling og professor, overlæge, dr.med. Søren Overgaard.