Vellykket seminar

Besøg af professor Ralph Müller, direktør for Institut for Biomekanik ved ETH-universitetet i Zürich, Schweiz.

Ortopædkirurgisk  Forskningsenhed havde d. 6. juni 2012 besøg af Professor Ralph Müller, direktør for Institut for Biomekanik ved ETH-universitetet i Zürich, Schweiz. Han er en af de største kapaciteter inden for forskning i det menneskelige muskel- og skeletsystem. Ralph Müller holdt en af forelæsningerne ved Den Ortopædiske Forskningsenheds seminar om anvendelse af mikro-CT og nano-CT-scanninger af knoglestrukturer.

Seminaret blev afholdt i anledning af indvielsen af Ortopædkirurgisk forskningslaboratoriums nye nano CT-scanner, som er indkøbt på baggrund af en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

 

På billedet se fra venstre: professor Søren Overgaard, professor Ralph Müller, professor Kim Brixen og forskningslektor Ming Ding