Morten Bøgehøj forsvarede sin PhD

Den 13. marts 2009 forsvarede Morten Bøgehøj sin ph.d. med titlen:

Mikrodialyse og flowmåling i caput femoris hos patienter med artrose og collum femoris fraktur. Iskæmi og manglende flow som prædikatorer for klinisk outcome ved osteosyntese af collum femoris fraktur

Vejledere: Søren Overgaard (hovedvejleder) & Claus Emmeluth