Skip to main content

Læge, ph.d. studerende Lonnie Froberg forsvarer sin ph.d. afhandling

Den 26. august 2011 kl. 14.00

Ph.d. studiet har titlen: Risikofaktorer ved Calvé- Legg- Perthes sygdom - et radiologisk studie af proksimale femur og acetabulum fra sygdomsdebut til voksenalder.
Vejledere: *Søren Overgaard, Niels Wiesbech Pedersen og Finn Christensen