Koordinerende laborant Gitte Reinberg Dybmose

Er valgt til institutrådet på Klinisk Institut, SDU

Institutrådets funktion er at rådgive institutlederen om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi