Skip to main content

Koordinerende laborant Gitte Reinberg Dybmose

Er valgt til institutrådet på Klinisk Institut, SDU

Institutrådets funktion er at rådgive institutlederen om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi