Skip to main content

Fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen

Fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen m.fl har fået publiceret artikel

Fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen, Dennis Brandborg Nielsen, Niels Wisbech Pedersen, Søren Overgaard og Anders Holsgaard Larsen har fået publiceret artiklen:

 

Rasmussen HM, Nielsen DB, Pedersen NW, Overgaard S, Holsgaard-Larsen A, Gait Deviation Index, Gait Profile Score and Gait Variable Score in children with spastic cerebral palsy: Intrarater reliability and agreement across two repeated sessions, Gait and Posture (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2015.04.019

 

Artiklen beskriver et studie, hvor vi har undersøgt pålideligheden af at anvende en samlet score til at vurdere gangen hos børn med cerebral parese. I studiet har vi anvendt Gait Deviation Index (GDI), Gait Profile Score (GPS) og Gait Variable Score (GVS), der giver en samlet score for afvigelser i gangmønstret sammenlignet med gangen hos børn uden handicap. I forskningsprojektet fik 18 børn med cerebral parese undersøgt deres gang i vores bevægelseslaboratorium to gange, med 1 til 10 dages mellem rum. Vores resultater viser at målemetoderne er tilstrækkelig præcise til at kunne anvendes som målemetode i forskningsprojekter, men at måleusikkerheden kan være for stor til, at metoderne kan anvendes til at vise forskelle hos et enkelt barn.

 

Artiklen kan hentes her: http://www.sciencedirect.com.proxy1-bib.sdu.dk:2048/science/article/pii/S0966636215004609