Cand. med. ph.d. Hassan Babiker har forsvaret ph.d.-afhandling

P.hd. studiet har titlen: Effekt af mesenchymale stemceller og kalcium fosfat knoglesubstitut på fiksation af knogle implantater. In-vito eksperimentelle studier med mekanisk testning og histologisk analyse. Se abstract
Vejledere: *Søren Overgaard og Ming Ding.