Donationer til Helle Mätzke Rasmussen's ph.d projekt

Donationer fra Ludvig og Sara Elsass Fonden og OUH’s Forskningspulje

Anders Holsgaard Larsen og Helle Mätzke Rasmussen har modtaget 440.000,- fra Ludvig og Sara Elsass Fonden samt 234.800,- fra OUH’s Forskningspulje til forskningsprojektet ”Individuel tilrettelagt tværfaglig behandling af børn med cerebral parese – betydningen af klinisk ganganalyse på gang, mobilitet og livskvalitet”. Donationerne indgår i Helle Mätzke Rasmussens ph.d. –projekt.