Skip to main content

Donationer til Helle Mätzke Rasmussen's ph.d projekt

Donationer fra Ludvig og Sara Elsass Fonden og OUH’s Forskningspulje

Anders Holsgaard Larsen og Helle Mätzke Rasmussen har modtaget 440.000,- fra Ludvig og Sara Elsass Fonden samt 234.800,- fra OUH’s Forskningspulje til forskningsprojektet ”Individuel tilrettelagt tværfaglig behandling af børn med cerebral parese – betydningen af klinisk ganganalyse på gang, mobilitet og livskvalitet”. Donationerne indgår i Helle Mätzke Rasmussens ph.d. –projekt.