Skip to main content

professor, dr. med. Søren Overgaard modtager Dronning Ingrids Forskerpris

H.M. Dronningen overrækker pris til dansk forsker i artrose

 

Dronning Ingrids Forskerpris fra Gigtforeningen går i år til professor, dr. med. Søren Overgaard, Odense Universitetshospital for hans mangeårige forskning i artrose (slidgigt). Hendes Majestæt Dronningen overrakte prisen på Amalienborg i forbindelse med Den Internationale Gigtdag fredag den 12. oktober.

Søren Overgaard har over en lang årrække forsket i, hvad der sker, når brusken i leddet og vævet gradvist ødelægges og giver smerter, ømhed, stivhed og knasen i leddene. Det er symptomerne på artrose, som er en kronisk, såkaldt degenerativ ledsygdom, mere end 300.000 danskere døjer med.

"Årets prismodtager Søren Overgaard er en af de tungeste drenge inden for dansk forskning i en gigtsygdom, som rammer de fleste af os før eller siden, nemlig artrose – eller slidgigt," sagde professor Ellen-Margrethe Hauge, formand for Gigtforeningens Forskningsråd, ved overrækkelsen.

Gjort en forskel for patienterne

Hvert år får mere end 10.000 mennesker i Danmark indopereret en kunstig hofte på grund af artrose, og antallet vil stige i de kommende år i takt med, at vi bliver flere ældre.

For patienterne har Søren Overgaard gjort en forskel – både internationalt og herhjemme – gennem sine studier af danske og andre nordiske landes registre over patienter, som har fået indopereret en kunstig hofte. Det har givet værdifuld ny viden om, hvilken type proteser der er bedst, hvilke operationsteknikker der er mest sikre og skånsomme, og hvordan operationen efterfølgende påvirker patienternes livskvalitet.

Derudover forsker Søren Overgaard i bedre behandling af hoftebrud, som især rammer kvinder i høj alder. I Danmark er antallet af mennesker med førstegangs-hoftefrakturer cirka 7.000 om året. Dertil kommer ca. 2.000, som tidligere har haft brud i den anden hofte. Søren Overgaard adresserer dermed et stort – og stigende – problem, som påvirker millioner af mennesker verden over.

"Søren Overgaards CV fylder 27 tætskrevne sider. Det fortæller ikke alene om en ekstraordinær videnskabelig indsats med langt over 200 videnskabelige publikationer, men også om et helt enestående engagement. For alt dette – og meget mere – fortjener han om nogen Dronning Ingrids Forskerpris," sagde Ellen-Margrethe Hauge.

100.000 kr. bringer forskningen videre

Det er Gigtforeningen, der har indstiftet Dronning Ingrids Forskerpris. Den uddeles hvert år i forbindelse med Den Internationale Gigtdag den 12. oktober til en markant profil inden for dansk gigtforskning. Med æren følger 100.000 kr. til forskning.

Dronning Ingrids Forskerpris blev indstiftet i 1978 for at markere, at Dronning Ingrid havde været protektor for Gigtforeningen i 25 år. Hendes arbejde videreføres i dag med stort engagement af H.M. Dronningen.

Ved overrækkelsen deltog også Gigtforeningens formand Ulrik Bülow og Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind.