Christina Møller Andreasen

Ny ph.d.-studerende

Cand. Scient. Christina Møller Andreasen er startet som ph.d.-studerende d. 1 juli 2011, med projektet: "Cellular respons of glucocorticoid steorid induced osteoporosis in sheep and assessment of bone implant fixation." Professor, overlæge, dr. med. Søren Overgaard er hovedvejleder og forskningslektor, dr. med., ph.d. Ming Ding samt seniorforsker Thomas Levin Andersen, Afdeling for Klinisk Cellebiologi, Vejle Sygehus er medvejledere