Skip to main content

Donation til adjunkt, Ph.d., Carsten Jensen

Adjunkt, Ph.d, Carsten Jensen har modtaget 50.000 kr. fra internationaliseringspuljen på OUH

Adjunkt, Ph.d., Carsten Jensen har modtaget 50.000 kr. fra internationaliseringspuljen på OUH til et 3 måneders ophold hos Prof. David Felson. David Felson, leder til dagligt Research in OsteoArthris Manchester (ROAM), og en epidemiologisk forskningsenhed ved Boston Universitet. Han er anderkendt internationalt for sit omfattende og afgørende arbejde med forebyggelse og forståelse af slidgigt.

Carsten vil under sit ophold arbejde med kontrast forbedret MR-baseret billeddiagnostik, og udvikling af en forbedret metode til diagnosticering af brusk og subkontral ødem dannelse i kroppens vægtbærende led.

I forbindelse med studieopholdet har Carsten Jensen etableret et samarbejdet med Radiologisk afdeling på OUH. Radiologisk afdeling har netop indkøbt nye MR-skannere, der har en tilstrækkelig opløsning til at kunne kvantificere bruskforholdene, og på sigt håber vi at kunne undersøge om operation af patienter med f.eks. hoftedysplasi påvirker bl.a. bruskforholdene.

En sådan metode, til evaluering af kortvarige belastningsmæssige forandringer i de vægtbærende led, har stort potentiale i arbejdet med at finde nye og effektive behandlingsløsninger samt vurdere effekten af eksisterende behandlinger.