Cand. scient. Susan Snoek Henriksen har forsvaret sin ph.d.-afhandling

Den 17 oktober 2011

Ph.d. studiet har titlen:"Effects of synthetic bone substitutes and bone marrow stromal cells for fixation of bone implants - experimental studies".

Vejledere: *Søren Overgaard og Ming Ding