Skip to main content

Ny artikel fra Anders Holsgaard Larsen

Publiceret i tidsskriftet: Chiropractic & Manual Therapies

Anders Holsgaard Larsen har i samarbejde med idrætsfysiologer og kiropraktorer på SDU publiceret artikel omhandlende muskelstyrke, smerte og sensitivitet hos kvinder med myofascielle smerter i nakke/skulder regionen.

 

Skeletal muscle contractility, self-reported pain and tissue sensitivity in females with neck/shoulder pain and upper Trapezius myofascial trigger points-- a randomized intervention study 
Myburgh C, Hartvigsen J, Aagaard P, Holsgaard-Larsen A
Chiropractic & Manual Therapies 2012, 20:36 (25 November 2012)