Skip to main content

Alice Ørts Hansen

Bevilling fra Region Syddanmarks ph.d.-pulje

Cand.scient.san. Alice Ørts Hansen har fået en bevilling fra Region Syddanmarks ph.d.-pulje. Med henblik på opstart af ph.d.-forløb i efteråret 2013