Kandidatspecialer

 

 

 

Igangværende

Eric Sebastian Bekric og Måns Frederik Forsberg: Behandlingspraksis i Skandinavien og Finland ved dyb infektion i proteseopererede hofter og knæ.
Vejledere: Søren Overgaard og Christen Ravn

Afsluttede

2011:

Johannes Quiding Lood og Oscar Nises: Behandlingen af midtskaft clavikel frakturer.
Vejleder: Søren Skydt Kristensen

Christoffer Skovkjær Jensen: Revision af acetabulum. Korrelation imellem almindelig rtg. og CT-scanning af bækkenet.
Vejledere: Søren Overgaard og Trine Torfing

Thøger Vigenberg Møller: En objektiv undersøgelse af overekstremiteten - en dokumenteret beskrivelse i ord og billeder.

Kristoffer Bernhard Hennum: Skadesmønster ved motorcykelulykker (ISS>=16) sammenlignet med generelle multitraumer(ISS>=16) på Fyn i perioden 1999-2009

Kristian Marstrand Jensen: Trampoline accidents: A systematic review and description of data from the emergency departement of the University Hospital of Odense, Denmark, from 2002-2010

Stefan Baasch Leuf: Vold og brug af våben i Odense 1991-2009.

Jens Palm: Periacetabular osteotomi ved behandling af yngre voksne med følger efter Mb.Calvé-Legg-Perthes.

2010:

Eva Madeleine Muhr: Hoftesmerter hos yngre mænd og kvinder, behandlet med acetabulum osteotomi på grund af retroverteret acetabulum

Jamal Bech Bouknaitir: Frekvensen af fraktur af modulære femurstem efter revisionshoftealloplastik i Danmark. En analyse af data fra Dansk Hoftealloplastik Register.

Maria Grevit og Anna Katrine Sundgaard: Effekt af vægtbelastning på ledspalten og bækkentilt ved røntgenoptagelse af hofteled hos patienter med dysplasi.

Tonny Jæger Pedersen: Kan tværsektorielle genoptræningsforløb for patienter med hoftenære brud og apopleksi etableres ud fra registerdata?

Allan Nygaard: Anvendelsen af cementerings-stop ved indsættelse af lårbensprotesen i cementeret total hoftealloplastik. Et litteraturstudie med fokus på dokumentation, evidens og kliniske resultater.

2009:

Azra Osmanagic & Thomas Morris Hey: Revision på grund af luxation. Resultater fra Dansk Hoftealloplastik Register.

2008:

Lasse Andersen & Kenneth Pedersen: Bilateral total hoftealloplastik i et-stadie eller to-stadie operationer med et ucementeret anatomisk stem"

Jesper H. Clausen: Tilskadekomst ved ridesport ved optageområdet for Odense Universitetshospital

Tommy Hemmert Jørgensen: Anteversion af collum femoris. Sammenligning af 2 forskellige CT-skanningsprocedurer

Marianna Krause & Maja Sparre Kristensen: Sammenligning af patienter opereret på offentligt og privat sygehus i forbindelse med total hoftealloplastik.

Thomas Nygaard Nissen: Effekt af kirurgisk adgang på korrektion og outcome ved periacetabulær osteotomi

Tobias Sejbæk Mathiesen: Hofte offset ved resurfacing versus standard total hoftealloplastik.

Benjamin V. Sandholt: Slid og osteolyse i relation til ucementerede acetabulare komponenter med og uden huller ved hoftealloplastik.

2007: 

Frank Østergaard Hansen: Sammenligning af overflyttede og primært indbragte patienter på traumecenter.

Anne Line Vårdal Viggen: Epidemiology of trauma death - A stydy of trauma deaths in Rogalund County, Norway

Louise Kronborg Andersen & Anne Kirsten Wenzel Larsen: Plæneklipperulykker hos børn.

Niels Bjørn: Effekt af lejring på bækkenkipning ved total hoftealloplastik

Dorthe & Bo Halle: Betydning af acetabulums geometri for udvikling af artrose hos yngre mænd.

Rikke Fuglsang & Birthe Hammelsvang: Anteversion af collum femoris. Sammenligning af 2 forskellige CT- baserede målemetoder

Pernille Holten: Præcision af frakturdiagnoser i registre

Jakob Ahrendt Lorentzon: Effekt af ny cement restrictor på cementeringskvalitet ved total hoftealloplastik

Christian Blok Poulsen: Sammenhængen mellem osteoporose og colles frakturer

Annie Primdahl: Effekt af periacetabulær osteotomi ved hoftedysplasi på +40-årige

Katarina Hörnqvist Rasmussen: Beskrivelse af stedfæstelse for vold i Odense Kommune"

Christoffer Rud: Proteseoverlevelse efter primær total hoftealloplastik hos patienter opereret på grund af reumatoid artrit"

Jens E.R. Svendsson: Risikofaktorer for infektion efter indsættelse af total hoftealloplastik 3

2006:

Tem Salkvist Jørgensen & Niels Vendelbo Knudsen: Effekt af vægtbelastning på ledspalten ved røntgenoptagelse af hofteleddet hos patienter med hoftedysplasi

Ann Ulsrod Madsen: Overekstremitetsamputation. Follow-up på patienter 1986-2203.

Anine Nordstrøm: Forebyggning af korsbåndskader i ulikke ballidretter.

Jakob Oxlund: Alpint skiløb og snowboarding: En sammenligning af skades mekanismer og mønster

Aksel Paulsen: Effekten af hydroxyapatit coating på overlevelse af ucementeret total hoftealloplastik

Christian Ravn: Kirurgiske adgange til hofteleddet i forbindelse med indsættelse af total hoftealloplastik

Michael Stenger: Peroperativ blødning i forbindelse med periacetabulær osteotomi i forbindelse med 2 forskellige kirurgiske adgange 
 
2005:

Pernille Holten-Rasmussen: Tidligere frakturmønster hos hoftefrakturpatienter

2004:

Mette Hvilshøj Fabricius & Lise Kolby: Taekwondoskader i Danmark 1998-2001 

Anders Møllekær: Vold ved brug af våben