Skip to main content

RSA

Røntgenstereo analysen (RSA) er etableret metode i vores forskningsenhed. RSA anvendes til bestemmelse af f.eks. bevægelse af hoftealloplastik i forhold til den omkringliggende knogle. Metoden kan også anvendes til måling af f.eks. slid af plastik i indsatte kunstige led som hofte- og knæled. Metoden anvendes også i forbindelse med rygkirurgi til måling af bevægelser imellem f.eks. indsat diskusproteser og omkringliggende knogle.

 

Der er således en række muligheder for anvendelse af RSA, hvor man ønsker at måle vandring af en enhed i forhold til en anden. Metoden er særdeles nøjagtig, og bevægelser på under 1/10 mm er mulig samtidigt med måling af få graders forskydninger.

 

Et krav til metoden er, at der indsættes reference markører (Tantalum kugler) i referencemålings-punkter, som typisk er knogle eller senevæv samtidigt med, at der i enheden, man ønsker at måle bevægelsen af, ligeledes skal være referencepunkter, hvilket kan være markører, der monteres eller evt. CADCAM tegninger – såkaldte blueprints.

 

RSA foregår som et samarbejde imellem den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed og Billeddiagnostisk afdeling, Odense Universitetshospital.

 

Såfremt man ønsker yderligere oplysninger, kan man henvende sig til Professor Søren Overgaard  eller professor Ming Ding