Simpel funktionsmåling

Simpel Funktionsmåling

Simpel Funktionsmåling er en samling af dokumenterede metoder til standardiseret funktionsbeskrivelse: Der indgår tre typer vurderinger:

Simpel Funktionsmåling er en samling af dokumenterede metoder til standardiseret funktionsbeskrivelse: Der indgår tre typer vurderinger:

1 Patienten/borgerens egenvurdering

- Generel helbredsvurdering og Livskvalitet: EuroQol EQ-5d

2 En samlet faglig vurdering

- Barthel Indeks (20 points version)

3 Standardiserede funktionstest

- Tandem test, Timed Up&Go test
- Gentaget oprejsning fra stol ("30 sek. Rejse-sig-sætte-sig" test)
- Hurtig kognitiv test "OMC"

Indholdet er valgt blandt forskningsmæssigt validerede test og indeks. Hensigten med denne samling er, at give et samlet hurtigt overblik over funktionsniveau.

Det er derimod ikke hensigten, at give en detaljeret minutiøs beskrivelse, som bedre opnås ved fagpersonens samlede vurdering.

Bestilling af gratis DVD med videoinstruktion http://www.ouh.dk/dwn54015