Skip to main content

Kliniske scoringssystemer

HHS - Harris Hip Score

Udviklet af William H. Harris i 1969 som lægens evalueringssystem til vurdering af hoftefunktion efter en kunstig hofte var blevet isat grundet traumebetinget arthrose.

Det blev antaget at smerte og funktion var de vigtigste parametre for patienterne, og et scoringssystem blev opfundet hvor den velfungerende hofte kunne opnå 100 point fordelt på:

Smerte       44
Funktion        47
Bevægelighed (Range of Motion)            5
Fravær af deformitet                                      4

Selvom der er blevet sået tvivl om pointenes fordeling, (Davis K, 2007) eller bekymring over et "loft" over aktivitetsniveauet (Talbot S, 2008) så er validiteten af testen generelt god og testen anbefales til at følge hoftepatienter over tid (Soderman and Malchau, 2001)

Testen bruges som standard i det meste af den ortopædkirurgiske verden, hvilket gør det nemt at sammenligne objektiv funktionel status af patienter fra mange forskellige studier.

WOMAC - The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index

Udviklet Nicholas Bellamy i 1982 som patientens evalueringssystem til vurdering af hofte og knæ funktion, med fokus på:

Smerter
Stivhed
Vanskelighed (ved udførsel af dagligdags gøremål)

(http://www.womac.org/womac/index.htm samt isat forbindelse til det WOMAC skema vi bruger, vedlagt som Word og Pdf.)

Skemaet findes i flere udformninger, men fælles for dem alle er at det er patientens oplevelse som registreres.

WOMAC systemet er anbefalet af bl.a. WHO og AAOS til at vurdere patientens oplevelse af funktions niveau i longitudinelle slidgigtsstudier.(P.A. Dieppe, 1995) Ved brug af denne score bør man dog være klar over at patienterne har svært ved at adskille smerte fra "vanskelighed ved at udføre" og trods god reproducerbarhed af patientens oplevelse, gengiver systemet ikke hvad patienterne reelt kan. (P.W. Stratford, 2004 & 2006; D.M. Kennedy, 2006)

Du kan downloade WOMAC-skema her

HOOS - Hip dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score

Udviklet under ledelse af Ewa Roos og publiceret i 2003 som patientens evalueringssystem til vurdering af hofte funktion, med fokus på:

  • Smerter
  • Andre symptomer
  • Vanskelighed ved udførsel af dagligdags gøremål
  • Funktion i sport og fritid
  • Livskvalitet (hofterelateret)

Skemaet blev lavet ved at lægge dele omkring smerte, symptomer, sport og fritids funktion, og hofte relateret livskvalitet til WOMAC, for at skemaet skulle fungere bedre for patienter med mindre alvorlig sygdom, eller større krav til fysisk funktion. Skemaet findes i flere udformninger, til hofte patienter, knæ patienter, fod og fodled patienter og til patienter med gigt, og findes på flere forskellige sprog. Fælles for alle spørgeskema, er at det er patientens oplevelse som registreres.

Alle spørgeskema kan findes på: http://www.koos.nu/index.html

Der findes også kort-versioner, som HOOS-Physical Function Shortform (HOOS-PS) (AM. Davis, 2008), og HOOS-PS-QoL-Pain.

OHS - Oxford 12-item Hip Score

Udviklet af Jill Dawson og publiceret i 1996 som patientens evalueringssystem til vurdering af hofte funktion og smerte, for patienter der har gået igennem total hofte alloplastik. Skemaet findes på flere forskellige sprog, og er valideret for patient gruppen (J. Dawson 1996). Det er patientens oplevelse som registreres. 

OKS - Oxford 12-item Knee Score

Udviklet af Jill Dawson og publiceret i 1998 som patientens evalueringssystem til vurdering af knæ funktion og smerte, for patienter der har osteoartrose i knæet. Skemaet findes på flere forskellige sprog, og er valideret for patient gruppen (J. Dawson 1998; AM. Garratt 2004). Det er patientens oplevelse som registreres.