Skip to main content

Sway analyse

Evnen til at balancere kan beskrives som postural stabilitet, hvilket kan måles med en sway-test. Testen udføres på en kraftplatform, der måler underlags- reaktionskræfterne, og via denne kan placering af kroppens tyngdepunkt bestemmes (Center of Pressure). Center of pressure er det punkt, hvor hele kroppens masse balancerer, og vil typisk være symmetrisk placeret i forhold til kroppens understøttelsesflade og masse.

Traditionelt set vil en god stabilitet medføre at bevægelsen af center of pressure er lille. Ved dårligere stabilitet vil personen hele tiden skulle justere kroppens position for at være i balance, og bevægelsen af center of pressure vil derfor være stor.

Figur 1: Eksempler på sway analyse, hvor mønstret for den unge patient (venstre) sammenlignes med mønstre for en ældre patient (højre)


Sway-testen udføres i forskellige situationer (ét ben eller to ben med åbne/lukkede øjne, sit-to-stand) men målet med testen er altid at stå så stille som muligt. Testen vil typisk have en varighed på 15-30 sekunder eller indtil personen ikke længere kan holde balancen (ved ét ben testen).

Problemer med balancen forårsaget af nedsat funktion af central nerve systemet, sensorisk og motorisk funktion relateret til faktorer som alder og patologi reflekteres tydeligt i ændret karakteristika af sway mønsteret (bevægelsen af center of pressure). Den kliniske relevans af sway testen er dermed høj.

Testen anvendes for tiden på patienter, der er blevet hofteopereret (hoftealloplastik) hvor sway mønsteret registreres før og efter operation, og værdierne for den sygeside sammenholdes med værdier for den raske side. Ved at sammenholde værdier for det raske og syge ben, kan eventuel asymmetri i balancen beskrives.