Skip to main content

Isometriske muskelmålinger

Isometrisk (statisk) muskelstyrke har stor betydning for den enkelte persons funktionelle kapacitet. Adskillige studier har demonstreret en nær sammenhæng mellem isometrisk muskelstyrke og dagligdags aktiviteter (ganghastighed, trappegang samt evnen til at undgå faldulykker).

Formålet med isometriske muskelmålinger er at bestemme en persons maksimale muskelstyrke samt den eksplosive muskelstyrke (Rate of Force/Torque Development). Muskelstyrken måles isoleret for specificerede muskelgrupper og personen skal udvikle maksimal kraft så hurtigt som muligt under hvert forsøg.

Testen udføres for knæ (fleksion og ekstension) og hofte (fleksion, ekstension, abduktion og adduktion) og den maksimale muskelstyrke samt rate of force/torque development kan således sammenlignes mellem det raske og syge ben eller mellem patienter og matchede kontroller.

 
Viser patientens position under
test af knæekstensor styrken

Med stigende alder ses en reduktion af muskelstyrken til omkring 50 % af det oprindelige niveau som ung. Derved kommer ældre mennesker tættere på den grænse, hvor dagligdags funktioner ikke længere kan udføres. I forbindelse med patologiske situationer vil muskelstyrken sædvanlig påvirkes negativt, og for ældre personer kan dette betyde at de får svært ved at udføre dagligdags funktioner, hvilket kan give øget afhængighed og nedsat livskvalitet. Asymmetri ses ofte hos patienter med f.eks. artrose eller korsbåndsskader og dette er et problem for den funktionelle kapacitet. Ved at teste disse egenskaber kan patienters muskelkapacitet følges før, under og efter et behandlingsforløb.

Den isometriske muskeltest er en valid og reproducerbar test der kan gennemføres på mange forskellige patientkategorier. Testen anvendes for tiden på patienter, der er blevet hofteopereret (hoftealloplastik) hvor de isometriske muskelmålinger registreres før og gentagne gange efter operation, og sammenlignes med en rask kontrolgruppe. Testen har desuden den fordel, at der kan skelnes mellem det raske og syge ben og en potentiel asymmetri i muskelstyrken kan dermed beskrives.