Dynamiske muskelmålinger

Dynamisk muskelmåling har, lige som statisk muskelstyrke, stor betydning for den enkelte persons funktionelle kapacitet. Dynamiske muskelmålinger vil typisk fokusere på, at der skal udvikles høj muskeleffekt (power) som måles i watt. Dynamiske tests anses generelt for at være mere funktionelle end isometriske tests da testen, lige som dagligdags aktiviteter, indbefatter bevægelse. Omvendt kan dynamiske tests være sværere at standardisere end isometriske tests grundet kontraktionens kompleksitet, hvor både belastning, hastighed og bevægeudslag kan varieres.

Bevægelseslaboratorium råder over:

  • Nottingham Powerrig

Nottingham Powerrig måler muskeleffekten produceret under unilateralt maksimal ben ekstension. Testen er en såkaldt fler-ledstest hvor både hofte, knæ og ankel er involveret i bevægelsen. Nottingham Powerrig giver en høj reproducerbarhed og validitet samtidig med at testning er nem og hurtig at gennemføre. Testen kan udføres på stort set alle typer af personer – herunder ældre patienter

(indsæt billede)

  • Ergotest MuscleLab Power

MuscleLab Power er et simpelt men alligevel fleksibelt apparatur, der giver et dybtgående indblik i musklens dynamiske karakteristika. Apparaturet måler kontraktionshastigheden under en given bevægelse, og ud fra en forudbestemt belastning (som f.eks. ydes fra et konventionelt styrketræningsapparatur) kan muskelens kraft-hastigheds relation samt maksimale muskeleffekt (power) bestemmes. Testen vil typisk udføres under enkelt-ledsbevægelse for at kunne isolere en evt. styrke frem/tilbagegang til en enkelt muskelgruppe.