Ulykkes Analyse Gruppen


Ulykkes Analyse Gruppen har eksisteret siden 1977 og hører i dag under Ortopædkirurgisk Afdeling på Odense Universitetshospital

Vores fokusområder er:

  • Ulykkesforebyggelse ved at formidle oplysning om ulykker på baggrund af kvalitetssikret registrering og analyse.
  • Udvikling i skader efter forsætlig vold.
  • Forbigående årsagsfaktorer ved arbejdsulykker.
  • Svært kvæstede (multitraumer), herunder kvalitetssikring af behandlingen.
  • Brug af funktionsmåling hos patienter med hoftenære brud.
  • Løbende overvågning af udviklingen i trafiktilskadekomst og færdselsuheldsstastikkens dækningsgrad.
  • Fyrværkeriskader i de to døgn ved nytårsskiftet (landsdækkende)

Yderligere oplysninger:

www.ouh.dk/uag kan du søge løbende og særlige opgørelser om ulykker inden for de forskellige fokusområder.
Under punktet ”Løbende opgørelser” findes de sidste nye tal.
Herunder finder du:

Metode til kvalitetsudvikling:

Ulykkes Analyse gruppen har i samarbejde med Region Syddanmark, Odense Universitetshospital og Center for Kvalitet deltaget i udvikling af metode til at belyse kvalitetsarbejde med diagrammer og analyser – SPC (statistisk proces kontrol), som du finder i softwaren ”EpiData Analysis”. Her finder du også software til at designe registreringsskemaer, opbygge databaser, indtaste data og definere regler for værdier og anden kvalitetssikring til at dokumentere kvantitative data. Herefter er det muligt at udarbejde statistiske analyser af data og grafiske fremstillinger i ”EpiData Analysis”.

Du kan downloade EpiData´s programmer gratis på http://www.epidata.dk/

Kontakt:

Ulykkes Analyse Gruppen
Ortopædkirurgisk afdeling OUH
5000 Odense C
Tlf: 65 41 22 83  
E-mail: uag@rsyd.dk