Epidemiologisk forskning

Epidemiologi er i dag en af de vigtigste discipliner indenfor forebyggende medicin og den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed anvender de epidemiologiske metoder til klinisk forskning, sundhedstjenesteforskning og generelle epidemiologiske opgørelser over tilskadekomst ud fra både indlagte patienter og skadestuepatienter.

Indenfor afdelingens arbejde har det især været disse områder:

 • Skadestueregistreringen er baggrund for arbejdet i Ulykkes Analyse Gruppen siden 1975, og for hele Fyn fra 1999.
 •  Udvidet trafikskaderegistrering siden 1975 og kobling til politiets registrering og fra 2002 fynsdækkende stedfæstelse af forekomst af trafiktilskadekomst.
 • Multitraume registret over patienter modtaget af traumeteam blev oprettet i 1996.
 • Det Fynske Hoftefrakturregister blev oprettet i 1996 og er fra 2006 overgået til NIP-registreringen.
 • Landsdækkende fyrværkeriskade registrering siden 1995 for nytåret.

Ud fra disse registre er udarbejdet både enkeltstående opgørelser for specifikke emner og uddybende PhD-studier på særlige områder.

Vi anvender også de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser, hvor ortopædkirurgien har flere gode registre og database til forskningsbrug:

 • Dansk Knæalloplastik Register          
 • Dansk Hoftealloplastik Register                                    
 • Dansk Discus Base    
 • Dansk Korsbåndsrekonstruktions Database            
 • Dansk Skulderalloplastik Register      

I disse databaser og registre foretages en grundig registrering af forskellige parametre som er relateret til patientbehandlingen. Hermed opnås en særlig mulighed for at lave en vægtig undersøgelse og evaluering af de kliniske behandlingstiltag.

De danner grundlaget for flere igangværende PhD-studier. For at uddybe de nævnet databaser indgår også udtræk fra centrale og andre registre ofte i et samarbejde med andre forskere.       

 • Landspatientregistret        
 • NIP – Hoftenære frakturer        
 • Tvillingeregistret       
 • Registre i Danmarks Statistik       
 • OPED databasen over recepter