Skip to main content

MicroCT

Gennem de sidste årtier, er der sket store fremskridt inden for imaging teknikkerne. De giver os mulighed for at monitorere mikroarkitektoniske knogle forandringer in vivo på en non-invasiv måde, og in vitro med stor præcision.

Micro-CT imaging teknikkerne er et af nøgle forskningsværktøjerne i vores laboratorium. Nøgle personen på laboratoriet har 15 års erfaring i at bruge micro-CT imaging teknikker både in vivo og in vitro med specialiseret knowhow, og har publiceret 30 artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter.

I laboratoriet er vi i øjeblikket indehavere af en ”high speed in vivo micro-CT scanner” (vivaCT 40) fra ScancoMedical AG, Schweiz (http://www.scanco.ch/). Den højeste nominale isotropiske opløsning er 10 µm; image matrix råderum er 512x512, 1024x1024 eller 2048x2048 pixels; og præparat størrelsen varierer fra 20-38 mm og scannings længden er 145 mm. Vi har et komplet mikroarkitektonisk analyse software og Finite element analyse software (Figur)

Denne non-invasive vurdering af mikroarkitekturen i knogle- eller biomateriale ved brug af micro CT scanning er generelt anvendelig både in vivo og som et præklinisk redskab til vurdering af knoglesygdomme eller kvantificering af microarkitekturen i biomateriale. VivaCT er anvendelig både in vivo til smådyr som mus og rotte, og in vitro for dyre præparater såvel som humane biopsier. Med dette avancerede imaging redskab, har vi in vivo, monitoreret brud opheling, og in vitro kvantificeret mikroarkitekturen i knogle, biomateriale, metal implantaters knogle interfase osv.


Figur. Micro-CT scan og 3-D rekonstruktion af human trabekulær knogle.Den humane trabekulær knogle blev micro-CT scannet. Efter opdeling / tegning af micro-CT billederne, som blev gjort ved at tilføje akkurat og optimal afgrænsning, lavede vi 3-D rekonstruktionen. Ud fra 3-D micro CT billede datasættene blev de mikroarkitektoniske parametre beregnet på sande, upartiske og uforudindtagede 3-D metoder.