Biomekanisk testning

I vores laboratorium bruger vi en 858 Bionix MTS hydraulisk materiale testnings maskine (MTS Systems Co., Minneapolis, USA) til knogle og biomateriale test. ( www.mts.com )(Figur 1). Denne maskine er specialfremstillet mht. software til test kontrol og data erhvervelse. En samling af udskifteligt hardware til kompression, tension og bøjning, og opretholdelse af kontrolleret miljø er også til rådighed ved brug af maskinen.

Vi udfører flere forskellige typer af mekaniske tests, f.eks. aksial kompressions test, brudstyrke test, 3 punkts bøjnings test, ”push-out” test af metal implantater, kombineret test af brusk og knogle, digel presse test og overbelastnings stress af lårbenshoved osv.

Ethvert materiale med en lineær elastisk komponent under ikke aksial belastning kan beskrives ved en proportional sammenhæng mellem ændring i belastning og ændring i længden af materialet.

Under den mekaniske test opnås en kraft – deformations kurve, denne konverteres til en stress – belastnings kurve ved at bruge tværsnits arealet af præparatet ved normal belastning indtil stress og den originale længde af præparatet ved normal formation indtil deformation.

Før der kan laves mekanisk test, saves knogle præparaterne ved standard procedurer på forskellige save. Af save kan nævnes EXAKT Diamant bånd sav (Nordenstedt, Tyskland), Leica SP 1600 save mikrotom (Wetzlar, Tyskland) og en specialfremstillet mikrotom til skæring af knogle med metal implantater (Medeja, Holland) (Figur 2). Derudover er der et udvalg af køleskabe og frysere til rådighed til opbevaring af væv.

Figur 1: Et billede af MTS 858 Bionix hydraulisk materiale testnings system i laboratoriet. Der er fokus på test anordning med extensometer og test kurve på billederne til højre.

Figur 2: Et billede af de forskellige typer save der bruges til prøve præparation forud for den mekaniske test.