Skip to main content

Osteoporose

Alder-, osteoarthrose-, osteoporose-, rheumatoid arthrose- relaterede forandringer i knogle egenskaberne.

Antallet af alders relaterede muskuloskelatale sygdomme øges som et resultat af en øgning i antallet af ældre i befolkningssammensætningen, og som resultat af en livsstils ændring i befolkningen. Gennem de seneste årtier er der forsket intenst i de egenskaber der viser sig i sygdomme som alders relaterede frakturer, protese løsning, knogle remodellering og degenerative knogle sygdomme i både aksial centrale vertebra og perifer trabekulær knogle. Forståelsen af de mikroarkitektoniske egenskaber, mekanisk bearbejdning, samt collagen og mineral kvaliteterne i subcondrale knogle væv kan hjælpe os til at få større indsigt i patogenesen af degenerative knogle sygdomme, og målrette og udvikle nye tiltag for indgriben og behandling.

Avancerede mikro CT imaging teknikker, mekanisk test, collagen og mineral målinger, samt histomorphometri er standard procedurer til vurdering af knoglevæv. Ved at bruge disse teknikker har vi opnået stor viden mht. trabekulær knogle- og cortical knogle egenskaber relateret til aldring og sygdom. Det er nu muligt at kvantificere knogle egenskaber ved forskellige målinger: f.eks. makro struktur, mikro struktur, og nano struktur in vivo og in vitro; og at kvantificere knogle på forskellige niveauer: som organ niveau (f.eks. se knoglen som et samlet organ), tydeligt niveau (f.eks. mikroarkitektur), vævs niveau (f.eks. knoglevæv elasticitets målinger med finite element analyse), element niveau (f.eks. stav eller plade formet trabekulae) og celle niveau (f.eks. osteoblaster, osteoklaster og stamceller). Ved hjælp af disse avancerede teknikker undersøger vi i øjeblikket patogenesen for alders relaterede muskuloskeletale knogle sygdomme så som osteoarthrose, osteoporose og rheumatoid arthrose.

Figur: Styrke i trabekulær knogle

 

Osteoporotisk trabekulær knogle (til venstre) har lavest mekanisk styrke, laveste densitet og abnorm knogle kvalitet; Normal trabekulær knogle (i midten) har normal mekanisk styrke, normal densitet og normal knogle kvalitet; Osteoarthrotisk trabekulær knogle (til højre) har relativt reduceret mekanisk styrke, relativt højeste densitet og forringet knogle kvalitet (Ding 2009).