Skip to main content

Eksperimentel forskning

Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed har via deres tilknyttede forskere en lang tradition indenfor eksperimentel ortopædi. Vores fokusområder er:

 

  •  Implantatfiksation
  •  Knoglesubstitutter
  •  Stamceller
  •  Knoglearkitektur
  •  Rygfusion
  •  Osteoporose
  •  Dyre modeller

 

Det eksperimentelle Forskningslaboratorium råder over en række modeller og udfører forskning in-vitro, in-vivo og ex-vivo. Der er etableret en række analysemetoder, herunder mekanisk testning, mikro CT-skanning, celleanalyse-metoder, der dels foretages i eget laboratorium og dels i samarbejde med andre laboratorier under OUH/SDU. Herudover behersker vi de histomorfometriske metoder med anvendelse af stereologiske analyseprincipper.

 

De dyreeksperimentelle studier foretages i samarbejde med Biomedicinsk Laboratorium, SDU, der er udstyret med særdeles gode operationsstuer, der bakkes op af dygtige medarbejdere.

 

Til det eksperimentelle forskningsområde er tilknyttet en række dygtige ph.d.-studerende, samt et forskningslaboratorium, hvor den daglige ledelse forestås ved:

Gitte Dybmose
Professor Ming Ding Koordinerende laborant Gitte Højlund Reinberg