Forskningsområder

 

Afdelingens forskningsenhed er opdelt i 3 enheder, hver med nøglepersoner der besidder de nødvendige kompetencer til at drive forskning på internationalt niveau. Enheden råder over tre laboratorier (se sidemenu i højre side). Til forskningsenheden er tilknyttet en række dygtige forskere.