Skip to main content

Sikker analyse og opbevaring af dine forskningsdata

Hvorfor er OPEN Analyse en sikker løsning?

OPEN Analyse er et analysemiljø, hvor du som forsker kan analysere dine pseudoanonymiserede forskningsdata på en platform som overholder gældende krav til databeskyttelse. Miljøet kan benyttes som analyseplatform til såvel kliniske studier, kvalitative studier som registerforskning.

OPEN Analyse fungerer som terminalserverløsning, hvor forskerens PC er terminalen, mens data opbevares og behandles sikkert på en server ved Regional IT. Analysemiljøet består af diskplads med logning af filadgang til behandling af pseudoanonymiserede data, samt analysesoftware i form af STATA, NVivo og R.

Hvem kan benytte OPEN Analyse?

Projekter som er/bliver optaget i OPEN kan benytte OPEN Analyse.

Forskere i Region Syddanmark og ved Klinisk Institut kan gratis benytte OPEN Analyse.

Betalende projekter der allerede benytter, eller ønsker at benytte, OPENs REDCap installation faktureres allerede for datamanagementtimer. Datamanagement i forbindelse med OPEN Analyse vil ikke give anledning til yderligere omkostninger for disse projekter, medmindre man får brug for datamanagertimer ud over de aftalte timer. 

Opbevaring af data i OPEN Analyse og OPEN Storage er gratis op til 200 GB, projektet faktureres DKK 2.000 for hver ekstra 300 GB, der stilles til rådighed.

Ved projekter fra andre SDU institutter, som ikke benytter eller ønsker at benytte REDCap, men har behov for adgang til OPEN Analyse til fx registerforskning, vil administration, adgang, drift og brug af OPEN Analyse blive faktureret iht. OPENs prislisten som findes under siden Ansøgning til OPEN.

Hvordan får jeg adgang til OPEN Analyse?

 Du får adgang til OPEN Analyse ved at søge om optagelse af dit projekt i OPEN, ansøgningsskema findes på siden: Ansøgning til OPEN . Hvis jeres projekt allerede er optaget i OPEN, fx ved brug af REDCap, skal du blot sende en mail til open@rsyd.dk, så laver vi et tillæg til den eksisterende licensaftale.

Kontakt os gerne, hvis I har behov som endnu ikke kan imødekommes i analysemiljøet. OPEN Analyse er hele tiden under udvikling.