OPEN tilbyder rådgivning til forskere og forskerstuderende ved OUH og Klinisk Institut, uanset hvor langt du er i forskningsprocessen.

 • Vil du gerne starte et projekt op, men ved ikke hvordan du kommer i gang?
 • Ligger der gode data på din afdeling, som aldrig bliver udnyttet?
 • Har du brug for hjælp til et igangværende projekt?

Rådgivningen ydes af OPENs videnskabelige, administrative og tekniske medarbejdere og dækker mange forskellige emner.

Få vejledning i epidemiologisk forskning

OPEN kan rådgive dig allerede i opstartsfasen, da OPEN har tilknyttet en række videnskabelige medarbejdere, som har mange års erfaring med klinisk epidemiologi, farmakoepidemiologi og genetisk epidemiologi.

Få adgang til offentlige registre

OPENs epidemiologiske forskere benytter de offentlige registre, både de store Kliniske Kvalitetsdatabaser eller de registre, som kan tilgås via autorisation til Sundhedsdatastyrelsen eller Danmarks Statistik (DST). Registrene kan være basis for et selvstændigt epidemiologisk forskningsprojekt eller et supplement til de kliniske data, du har indhentet på en given patientkohorte. OPEN kan bl.a. rådgive dig omkring adgangen til de offentlige registre, hvilke registre der er til rådighed, samt hvordan du bedst bruger registre.

Udnyt data og biologisk materiale i OPEN

Har ét af OPENs projekter data eller biologisk materiale, der kunne være interessant for dit forskningsprojekt? Eller har du en ide til at udnytte allerede eksisterende OPEN data og/eller biologisk materiale til et nyt projekt, så hjælper vi dig videre.

Få hjælp til forskningsmetode indenfor evidensbaseret medicin

Hos Center for Evidensbaseret Medicin kan du fx få hjælp til at udføre et Systematisk Review, opbygning af en protokol til et RCT (Randomised Controlled Trial), systematisk litteratursøgning og bibliometri. Læs mere på www.cebmo.dk.

Har du brug for hjælp til litteratursøgning i forskningsdatabaser, henvises til SDU Biblioteket.

Kvalitative forskningsmetoder og statistik

OPENs professor i sygeplejeforskning har stor erfaring indenfor de kvalitative forskningsmetoder og kan derfor rådgive dig og dit projekt. Herudover kan OPENs biostatistiker rådgive i valg, anvendelse (i STATA og R) og fortolkning af biostatistiske metoder, såvel som styrkeberegninger og præsentation af kvantitative resultater.

Få hjælp til datasikkerhed, jura og etik

Få hjælp til, hvilke godkendelser dit forskningsprojekt skal søge. OPENs administrative, tekniske og videnskabelige personale besidder kompetencer og erfaring inden for gældende lovgivning om databehandling og datasikkerhed.

Få svar på følgende spørgsmål:

 Datatilsynet (de regionale paraplygodkendelser)

 • Hvordan og hvornår skal projekter ansøge om godkendelser under den regionale paraplygodkendelse?
 • Hvilken region er det mest korrekt (og praktisk) at søge ved, ved multicenterstudier?
 • Hvornår er der behov for patientsamtykke?
 • Hvornår og hvordan må data videregives? 
 • Hvordan og hvor må data behandles og opbevares?
 • Hvad skal der ske med data bagefter?

Videnskabsetisk Komite

 • Hvilke typer projekter skal godkendes af Videnskabsetisk Komite?
 • Hvornår er der tale om intervention?
 • Hvordan skal patienten samtykke? 

Styrelsen for Patientsikkerhed

 • Hvilke typer projekter skal godkendes af Styrelsen for Patientsikkerhed?

Datavaliditet, opbygning af skemaer og randomisering

 • Hvordan sikrer man valide data?
 • Hvilke valideringsregler skal overvejes?
 • Hvad er en kodebog?
 • Hvordan opbygger man spørgeskemaer?
 • Hvad vil det sige at en randomisering er stratificeret?

Øvrige spørgsmål

Henvend dig endelig, selv om dit spørgsmål ikke umiddelbart falder ind under nogle af ovenstående emner. Listen er ikke udtømmende, så måske har vi også et svar til dig.

Hvor henvender jeg mig?

Rådgivning sker pr. mail, telefon eller ved personligt fremmøde efter forudgående aftale. Send en mail til: open@rsyd.dk eller ring på: 2916 6730, hvis du har brug for svar på dine spørgsmål. Ved mail - husk at medsende relevant materiale.