Lav en statistisk analyseplan

En statistisk analyseplan beskriver, inden studiets udførsel, hvilke analyser, der er planlagt, og hvordan de vil blive udført. Øg studiets troværdighed og sørg samtidigt for, at protokollen beskriver alle nødvendige skridt for at kunne undersøge de ønskede forskningshypoteser. OPEN hjælper med at lave en statistisk analyseplan som del af/udvidelse til studiets protokol. 

Få hjælp til styrkeberegninger

OPEN hjælper med at gennemføre styrkeberegninger i forbindelse med planlægning af dit studie. Styrkeberegningen kan fx bruges i protokoller, ansøgninger og statistiske analyseplaner.

Få statistisk vejledning

OPEN kan vejlede i statistiske analyser for OPENs projekter, herunder i brug af statistisk software (Stata og R).

Konkrete statistiske analyser 

OPENs statistiker kan foretage konkrete, statistiske analyser for projektet. Dette kræver nærmere aftale om omfang og pris. I den forbindelse aftales medforfatterskaber iht. Vancouverreglerne.

Fortolkning af statistiske resultater og begrænsninger

OPEN hjælper med at fortolke statistiske resultater og vurdere metodologiske begrænsninger og deres mulige effekt på analysernes resultater.  OPEN vejleder også i hvordan resultaterne kan blive nærmere belyst ved sensitivitetsanalyser eller lignende.

Formidling af statistiske metoder og resultater

OPEN hjælper med formidlingen af statistiske resultater, herunder med valg af passende tabeller og grafiske fremstillinger af resultaterne. Få også hjælp til at beskrive de brugte metoder retvisende og fyldestgørende i publikationer.

Hvordan får jeg vejledning?

Vejledning er hovedsageligt for klinikere (læger, sygeplejersker, m. v.), som ikke er dækket af ISTs vejledning af ph.d. studerende, der har deltaget i ph.d. kurset Biostatistik I. Send en mail til: open@rsyd.dk, hvis du har brug for svar på dine spørgsmål. Husk at vedlægge relevant materiale.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies