Ved brug af OPEN Biobank ved laboratoriet præcis, hvor den enkelte prøve befinder sig - placering i kasse, rack og fryser. Hvornår og på hvem prøven er taget, samt prøvetype og mængde. Der er styr på indleveringer, udleveringer og restmateriale.

OPEN Biobank benyttes af følgende laboratorier:

  • Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH Odense
  • Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH Odense
  • Klinisk Biokemisk Afdeling, OUH Svendborg
  • Onkologisk Afdeling, OUH Odense

Flere laboratoriecentre/afdelinger i Region Syddanmark er på vej.

Hvad koster OPEN Biobank?

Laboratoriets brug af OPENs biobank software er gratis. Økonomi i forbindelse med laboratoriets håndtering af dit biologiske materiale aftales mellem projektet og laboratoriet. Det vil sige, at dit forskningsprojekt optages i OPEN og træffer selvstændig aftale med det relevante laboratorie om håndteringen af det biologiske materiale.

Brugen af OPEN Biobank

Laboratoriet generer labels og registrerer dit biologiske materiale i OPEN Biobank databasen, så der altid er fuld kontrol med, hvad biobanken indeholder, præcist hvor materialet er placeret og hvor meget der er tilbage, når I begynder at udtage fra biobanken igen.

Det prøvehåndterende laboratorie har mulighed for at generere rapporter over biobankens indhold samt generere udtrækslister med specifikationer over rørenes placering, for at sikre en smidig arbejdsgang ved udlevering af materiale fra biobanken. Der udvikles kontinuerligt på at forbedre OPEN Biobank og et af udviklingsområderne er at give den enkelte projektansvarlig mulighed for at trække rapporter om egen biobank.

Hvis du ønsker at benytte OPEN Biobank til at holde styr på dine prøver, skal dit projekt optages i OPEN. Du finder vores ansøgningsskema her.

Kontakt til prøvehåndterende laboratorie

Du kan kontakte det relevante laboratorie på en af følgende mailadresser:

  • Projektafdelingen hos Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi (KBF), OUH Odense, kontakt ODE.KBF.Projekter@rsyd.dk
  • Klinisk Biokemisk Afdeling, OUH Svendborg, kontakt trine.rennebod.larsen@rsyd.dk
  • Klinisk Immunologisk Afdelin (KIA), OUH Odense, kontakt torben.baringtong@rsyd.dk (KIA indgår pt. kun aftaler med projekter, når KBF ikke kan løse opgaven, fx når det drejer sig om kontrolleret nedfrysning af levende blodceller, eller når KIA i forvejen er involveret i projektets analyser).
  • Onkologisk Afdeling R, OUH Odense, kontakt marianne.augustenborg@rsyd.dk

Kontakt til OPEN

Hvis du er ansvarlig for et laboratorie eller et laboratoriecenter i Region Syddanmark og ønsker at vide mere om muligheden for brug af OPEN Biobank i jeres afdeling, bedes I kontakte open@rsyd.dk

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies