Torben Barington

Torben Barington, professor, forskningsleder
Affiliation:
OPEN
Mail: Torben.Barington@rsyd.dk
Tlf.: 65 41 35 70 / Mobil: 29 62 83 62
Interesseområder: Basal og klinisk immunologi.
Se Torben Baringtons publikations- og aktivitetsliste her.

 

Kompetencer:
Speciallæge i klinisk immunologi, dr.med.

 Egne forskningsprojekter:

  • Det humane immunglobulinrepertoire. Baseret på next-generation-sequencing og anvendelse af eksisterende sekvensmaterialer undersøges det humane immunglobulingenrepertoire og tilknyttede molekylære mekanismer som rearrangement og somatisk hypermutation. Projektet udføres i samarbejde med cand.med. Mike Bøgetofte Barnkob, MRC Human Immunology Unit, Weatherall Institute of Molecular Medicine, University of Oxford, UK og cand.scient., ph.d. Tina Funck, Roskilde Sygehus, m.fl. PMID: 25556246 PMID: 17371989 PMID: 17005006 PMID: 16133446 PMID: 14978139 PMID: 12694572 PMID: 11220626 PMID: 10225914 PMID: 9886390 PMID: 9601942 PMID: 9218844 PMID: 9234481 PMID: 8892635 PMID: 8783350 PMID: 7573850 PMID: 8039873 PMID: 7506919 PMID: 2493676 PMID: 2831268 PMID: 18592361
  • Mekanismer bag varieret udtryk af HLA-A og B-alleler på humane celler. Vi har opdaget af HLA-A og –B alleler ikke altid udtrykkes side om side på cellernes overflade. I modsætning til på blodets celler, er HLA-A ofte konstitutivt udtrykt på visse stamceller, mens HLA-B er fraværende eller svagt udtrykt indtil cellen udsættes for et inflammatorisk signal (f.eks. IFN-gamma). Vi har fundet at forskellen skyldes posttranslationel regulation og identificeret visse aminosyrer, som er afgørende for om et molekyle udtrykkes som HLA-A (højt) eller HLA-B (lavt). Projektet udføres i samarbejde med cand.scient. Christoffer Dellgren, Klinisk Immunologisk afdeling, Odense Universitetshospital, m.fl. PMID: 26258424 PMID: 23349864 PMID: 20531935
  • Mekanismer involveret i primære immundefekter. Immundefekter er ofte arvelige og udredning af de bagvedliggende genetiske defekter og studier af funktionen af patientens immunsystem giver både forståelse af sygdommen og kaster lys og immunsystemets normale fysiologi. Vore studier omfatter blandt andet svær kombineret immundefekt, antistofdefekter og kronisk granulomatøs sygdom. PMID: 25551669 PMID: 25216719 PMID: 22924696 PMID: 18592361 PMID: 17230194 PMID: 15963052 PMID:15610804 PMID: 15367430 PMID: 14971055 PMID: 12452841 PMID: 11014144 PMID: 9600318

Vejleder for:

  • Hovedvejleder for ph.d.-studerende,cand.scient. Maria Ormhøj. Klinisk Immunologisk afdeling, Odense Universitetshospital og Center for Cancer Immunology, Massachusetts General Hospital (MGH), Boston, USA.Development of Chimeric Antigen Receptor T Cells Targeting the B-Cell Receptor Signaling PathwayProjektet går ud på at udvikle og afprøve en ny form for cancerterapi med såkaldte CAR T-celler rettet mod et molekyle, som udtrykkes på overfladen af visse cancerceller.
  • Hovedvejleder for ph.d.-studerende, cand.med. Leen Baudewijn. Klinisk Immunologisk afdeling, Odense Universitetshospital og La Jolla Institute for Allergy and Immunology, La Jolla, USA. Is the reprogramming of CD4 T cells to CTL impaired in Celiac Disease? Projektet går ud på at undersøge om særlige undergrupper af CD4 T-celler spiller en patologisk rolle ved glutenintolerans.
  • Hovedvejleder for ph.d.-studerende, cand.scient. Ane Landt Larsen. Klinisk Immunologisk afdeling, Odense Universitetshospital. Expression and signalling in the CD200-CD200R pathwayProjektet går ud på at undersøge funktionen af molekylerne CD200 og CD200 receptorens funktion.
  • Vejleder for reservelæge Nanna Holm. Klinisk Immunologisk afdeling, Odense Universitetshospital. Heavy chain repertoire of kappa and lambda positive B cells. Projektet undersøger om der er forskelle i antistoffers tunge kæde, når de bruger kappa eller lambda letkæde.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies