Menu

Lise Hounsgaard

Lise Hounsgaard, professor, ph.d.
Affiliation:
OPEN, University College Lillebælt, Grønlands Universitet
Mail: Lhounsgaard@health.sdu.dk
Tlf.: 29 27 55 99 
Interesseområder: Sygeplejeforskning - sundhed og sygdom, pårørende- og patientperspektivet, Etik
Se Lise Hounsgaards publikations- og aktivitetsliste her.

Kompetencer:

  • Kvalitative metoder
  • Feltarbejde som forskningstilgang
  • Arctic Health (Grønland)

Vejleder for:

PhD-student, Stina Meyer Larsen, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital, OP_092 Development and implementation of a client centred perspective - welfare technology for elderly, projektet udforsker ældre borgeres perspektiv på processer hverdagens forandringer i forbindelse med implementering af teknologi samt betydningen af borgerens perspektiv på den forandringsproces ved bekymringer med sundhedsprofessionelles levering af teknologi. Formålet er at udvikle og implementere evidensbaserede og klient centreret levering af teknologi til de ældre.

PhD-student, Lea Deichmann Nielsen, OP_101 Development of the MR-CRAS and validation of its measurement properties OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital, varigheden af mekaniske tilbageholdenhed er særligt langvarig blandt retspsykiatriske indlagte. Anvendelse af et risikovurderingsinstrument under brug af tvangsforanstaltninger har vist lovende resultater med at reducere varigheden. Men der er ingen instrumenter til brug under mekanisk tilbageholdenhed. Dette projekt vil fokusere på at udvikle et kortsigtet risikovurderingsinstrument: Mechanical Restraint - Confounding-Risk-Alliancen-Score (MR-CRAS), og validere målingsegenskaber blandt eksperter og retsmedicinsk psykiatrisk personale.

PhD-student, Ingrid Charlotte Andersen, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital, OP_119 Participating in care characterized of transitions between hospital and home, studiet undersøger, hvordan patienter med svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), og nære familiemedlemmer, inden for et år formår at deltage i deres egen pleje under og efter indlæggelse for forværring af KOL. Studiet er designet som et etnografisk inspireret feltarbejde ved hjælp af KOL vurderingstest (CAT), deltagerobservation og interviews som metoder. Resultaterne af undersøgelsen kan påvirke en nytænkning af selvledelse, der er skræddersyet til de enkelte patientfamiliers behov og præferencer.

PhD-student, Anders Møller Jensen, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital, OP_163 Patients with dementia admitted to somatic hospital wards - a focus on dementia care and the use of psychosocial methods in the caring for patients with dementia, studiet bidrager til viden på området omkring hospitalsindlæggelse af patienter med demens, med særlig fokus på personalets brug af psykosociale metoder. Spændingen mellem medicinsk orienteret fokus og de behov, der er forbundet med pleje af patienter med demens er diskuteret med henblik på at opnå en forståelse af, hvad der er på spil for patienter og personale.

PhD-student, Mikaela Augustussen, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital, OP_175 Palliative care for Greenlandic patients with advanced cancer in Greenland and Denmark, formålet med dette projekt er at undersøge symptomatologi og sundhedsrelateret livskvalitet af grønlandske patienter med fremskreden kræft til at identificere pårørendes tilfredshed med palliativ pleje og til at undersøge de eksisterende palliative services.

PhD-student, Ellen Boldrup Tingleff, OPEN Odense Patient Data Explorative Network, Odense University Hospital, OP_217 Reduction of mechanical restraint in forensic psychiatry. Patient and relatives' perceptions and perspectives on mechanical restraint in forensic psychiatry, dette projekt har til formål at skabe viden om, hvad der kendetegner den betydning retspsykiatriske patienter og deres pårørende tilskriver situationer før, under og efter MR episoder og til at udvikle viden om, hvad der kan reducere brugen og varigheden af MR.

PhD-student, Kirsten Johansen Katballe, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital, OP_310 Preventing Coercion among psychiatric outpatients by Early Recognition Method, Formålet med undersøgelsen er at undersøge effekten af Early Recognition Method (ERM) på tilbagefald, antal hospitalsindlæggelser og anvendelse af tvangsindgreb blandt ambulante patienter i psykiatrisk behandling.

PhD-student, Jette Marcussen, OPEN Odense Patient data Explorative Network, Odense University Hospital, OP_328 Mental health perspective on children's double bereavement of parental divorce and parental death, Ifølge internationale studier, har børn med dobbelt dødsfald en øget risiko for at udvikle psykiske problemer. Denne undersøgelse søger viden ved anvendelse af en fænomenologisk hermeneutisk tilgang i tre delstudier. Disse undersøgelser fokuserer på, hvordan danske børn oplever dobbelt dødsfald, deres behov for støtte og dobbelt dødsfalds indvirkning på børns mentale sundhed.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies