Ane Fisker

Ane Fisker, lektor
Affiliation: OPEN
Mail: 
abf@ssi.dk,
Tlf.: 32 68 83 66

Interesseområder: Forebyggende sundhedsinterventioner på børnesunhed i lavindkomstlande, herunder uspecifikke effekter af vacciner og vitaminer.
Se Ane Fiskers publikations- og aktivitetsliste her.

Kompetencer:

  • Forskning i uspecifikke effekter af vacciner og vitaminer
  • Epidemiologi
  • Health and Demographic surveillance systems
  • Implementering af randomiserede studier i lavindkomstlande 

Egne forskningsprojekter:

Foruden de randomiserede studier (ovenfor) som gennemføres i samarbejde med ph.d. studerende, har jeg ansvaret for Bandim Health Projects Health and Demographic Surveillance System (HDSS) på landet i Guinea-Bissau. Med udgangspunkt i denne platform, evaluerer jeg effekter af kampagner og ændringer i vaccinations politikker. Bandim Health Projects HDSS er longitudionelt: alle fulgte individer følges gennem gentagne besøg, hvilket muliggør meget præcise mål for dødelighed i det fulgte område. De internationale organisationer vurderer hyppigst ændringer i dødelighedsmønstre over tid gennem serielle tværsnits undersøgelser, i hvilke de enkelte personer ikke følges op (fx UNICEFs MICS og USAIDs DHS). I samarbejde med forskere fra Johns Hopkins University og London School of Hygiene and Tropical medicine, søger vi at undersøge, hvordan de metoder som anvendes til at måle tidlig børnedødelighed i sådanne surveys kan forbedres.

Vejleder for:

Anshu Varma, Ph.d.-studerende, 2016-19; CVIVA/Bandim Health Project & OPEN.

Milliarder af vaccinedoser er blevet givet i lavindkomstlande i vaccinekampagner gennem de sidste årtier for at udrydde af polio og mæslinger inden 2020. Observationelle studier tyder på, at vaccinekampagner mod polio og mæslinger har væsentlige gavnlige effekter på generel sygelighed og dødelighed. Anshus projekt vil måle effekten af polio -og mæslingevaccinekampagner på generel hospitalsindlæggelse og dødelighed blandt børn fra 0-59 måneder i Guinea-Bissau i et randomiseret studie. Indenfor rammerne af Bandim Health Projects demografiske overvågningssystem omfattende 182 landsbyklynger og mere end 18.000 børn under 5 år, vil vi gennemføre et cluster randomiseret studie.

 

Medvejleder for: 

Sanne Marie Thysen, MD/Ph.d.-studerende, 2014-19; CVIVA/Bandim Health Project & Aarhus Universitet, BCG vaccination policy in Guinea-Bissau: cost and impact on neonatal mortality, BCG vaccination anbefales ved fødslen, men størstedelen af afrikanske børn vacciners efter den første levemåned, da vaccinen leveres i 20-dosis flasker, som først åbnes, når der er 10-12 børn som skal vaccineres. Randomiserede studier blandt børn med lav fødselsvægt, for hvem BCG normalt først gives senere, indikerer, at BCG ved fødslen kan reducere dødeligheden i de første 4 leveuger med 48%. Sannes projekt måler effekten af BCG i en kohorte af børn, som gennem et naturligt eksperiment (timing af Bandim Health Projects besøg relativt til barnets fødselsdato) vaccineres tidligt eller sent og vurderer omkostningseffektivitet af at give BCG ved den første vaccinationskontakt. Endvidere implementerer Sanne et stort cluster randomiseret studie af at give BCG ved fødslen gennem de af WHO anbefalede hjemmebesøg.

 

Andreas Riekmann, ph.d.-studerende 2015-18: CVIVA/Bandim Health Project & OPEN, OP_147 Long-term non-specific effects of BCG and smallpox vaccinations, Studier har vist at levende vacciner så som BCG vaccinen mod tuberkulose eller mæslingevaccinen øger overlevelsen blandt børn, hvilket ikke kun kan tilskrives beskyttelsen mod de vaccinespecifikke sygdomme. Tre studier har fundet at levede vacciner mod kopper og tuberkulose er forbundet med lavere dødelighed blandt voksne. Andreas undersøger om vaccination mod tuberkulose og kopper er forbundet med en lavere dødelighed blandt voksne i Guinea-Bissau og Danmark.

Bandim Health Project

Bandim Health Project er et sundhedsprojekt i Guinea-Bissau i Vestafrika. Projektets kerne består af demografisk overvågning og indsamler data om sundhed, vaccinationer, amning, sygdom m.m.

Gå til Bandim Health Project

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies