Skip to main content

Anders Green


Anders Green, professor

Affiliation: OPEN
Mail: Agreen@health.sdu.dk
Tlf.: 40 88 77 75 
Interesseområder: 
Klinisk-epidemiologiske, samfundsmedicinske og sundhedsøkonomiske aspekter vedrørende kroniske sygdomme (herunder diabetes, cancer og inflammatoriske tarmsygdomme) på basis af data i sundhedsregistre og kliniske databaser; opbygning af modeller til fremskrivning af de epidemiologiske profiler for kroniske sygdomme.

Se Anders Greens publikations- og aktivitetsliste her.

Egne forskningsprojekter:

OP_60 CanEpid - Cancer in Denmark: Epidemiological characteristics and prognosis: Epidemiologiske karakteristika og prognose: Formålet med projektet er at tilvejebringe epidemiologiske profiler af en række udvalgte kræftformer med fokus på at etablere modeller for den fremtidige forekomst af kræftsygdomme på baggrund af observerede epidemiologiske karakteristika. For yderligere information om CanEpid henvises til præsentation afholdt ved International Health Conference i London, juni 2016: CanEpid Præsentation

OP_61 CUP - Cancer with Unknown Primary tumor: Characteristics of the diagnostic investigation process: Karakteristika af den diagnostiske undersøgelsesproces: Det foreliggende projekt anvender allerede tilgængelige data i de centrale sundhedsregistre til karakterisering af det diagnostiske arbejde, der går forud for en diagnose af kræft med ukendt primær tumor (CUP).

OP_68 Diabetes Impact Study 2013: Projektet har til formål at karakterisere den epidemiologiske dynamik og tendenser for diabetes i Danmark i perioden 2000-2011 (inkl.). Hertil kommer at anvende historiske data til at estimere fremtidige scenarier i diabetes, forudsat at investeringer i forebyggelse og behandling foretages. Desuden vil undersøgelsen afdække den økonomiske og socioøkonomiske virkning af diabetes, både på individuel og samfundsniveau, hvilket giver viden om vigtigheden af kapacitetsopbygning og prioritering inden for diabetesbehandling.