Skip to main content

Forskergruppen

 

Lone Kjeld Petersen, professor, forskningsleder
Mail: Lone.Kjeld.Petersen@rsyd.dk
Tlf.: 30576810

Læs mere om Lone Kjeld Petersen her.

 

 

Anders Green, professor
Mail: Agreen@health.sdu.dk
Tlf.: 40 88 77 75 

 Interesseområder: Klinisk-epidemiologiske, samfundsmedicinske og sundhedsøkonomiske aspekter vedrørende kroniske sygdomme (herunder diabetes, cancer og inflammatoriske tarmsygdomme) på basis af data i sundhedsregistre og kliniske databaser; opbygning af modeller til fremskrivning af de epidemiologiske profiler for kroniske sygdomme.

Læs mere om Anders Green her.

 

Katrine Hass Rubin, lektor, ph.d.
Mail: Katrine.Rubin@rsyd.dk
Tlf.: 21 26 19 66

Interesseområder: Epidemiologi og registerforskning i kombination med data fra kohorteundersøgelser. Udviklingen af prediktionsmodeller og algoritmer til opsporing af individer i risiko for forskellige sygdomsgrupper ved brug af store danske registre.
Læs mere om Katrine Hass Rubin her.

 

Bo Abrahamsen,  klinisk professor, professor, overlæge, ph.d.
Mail: Babrahamsen@health.sdu.dk 
Tlf.: 93 56 61 51

Interesseområder: Endokrinologiske og knoglemetaboliske sygdomme med hovedvægten på epidemiologi, farmakoepidemiologi og kohortestudier indenfor osteoporose. 
Læs mere om Bo Abrahamsen her.

 

Mette Bliddal, lektor, ph.d.
Mail: Mette.Bliddal@rsyd.dk
Tlf.: 29 43 79 12

Interesseområder: Med afsæt i de nationale danske registre, alene og i kombination med andre datasæt, har jeg en særlig interesse i reproduktionsepidemiologi med fokus på intrauterin eksponeringer af medicin og hvorledes det går både børn og mødre efterfølgende. Derudover forsker jeg i mentalt helbred blandt børn, unge og deres mødre med særlig interesse på behandlingsforskelle både i Danmark, og når vi sammenligner med de øvrige skandinaviske lande.
Læs mere om Mette Bliddal her.

Sören Möller, lektor, ph.d.
Mail: Moeller@health.sdu.dk
Tlf.: 51 52 66 99

Interesseområder: Statistisk involvering i et bredt udvalg af epidemiologiske, klinisk-epidemiologiske og kliniske studier. Indices anvendt som risikoprædiktorer og til konfunderjustering, utypiske biaskilder i statistiske metoder og modellering af geografisk-demografiske konfundere.
Læs mere om Sören Möller her.

 

Lise Hounsgaard, professor, ph.d.
Mail: Lhounsgaard@health.sdu.dk 
Tlf.: 29 27 55 99 

Interesseområder: Sygeplejeforskning - sundhed og sygdom, pårørende- og patientperspektivet, Etik.
Læs mere om Lise Hounsgaard her.

 

Christine Stabell Benn, klinisk professor
Mail: cbenn@health.sdu.dk 
Tlf.: 25 88 39 64

Interesseområder: Epidemiologi, Global Health, Uspecifikke effekter af vacciner og vitaminer.

Læs mere om Christine Stabell Benn her.

 

Ane Fisker, lektor
Mail: afisker@health.sdu.dk

Interesseområder: Forebyggende sundhedsinterventioner på børnesunhed i lavindkomstlande, herunder uspecifikke effekter af vacciner og vitaminer.

Læs mere om Ane Fisker her.

 

Kirsten Ohm Kyvik, professor, institutleder, ph.d.
Mail: Kkyvik@health.sdu.dk
Tlf.: 65 50 30 46

Interesseområder: Genetisk epidemiologi af kliniske problemstillinger, især det metaboliske syndrom og cardiovaskulære risikofaktorer. Forskningsetik, forskningsintegritet.

Læs mere om Kirsten Ohm Kyvik her.

 

Erik Jakobsen, overlæge
Mail: Erik.jakobsen@rsyd.dk
Tlf.: 65 41 33 70

Interesseområder: Registerforskning, herunder specielt anvendelse af data i Dansk Lungecancer Register.

Læs mere om Erik Jakobsen her.