OPENs Forskningsenhed

Forskningsenheden OPEN under Klinisk Institut, Syddansk Universitet (SDU) og Odense Universitetshospital (OUH) er aktiv indenfor en række forskningsområder med særlig fokus på:

  • Registerforskning
  • Epidemiologisk forskning
    • herunder klinisk-, farmako-, og generisk epidemiologi
  • Sygeplejeforskning
    • herunder kvalitativ forskning

I forskningsenheden er der tilknyttet professorer, lektorer, postdocs, ph.d.-studerende og andre studerende. Læs mere om OPENs forskere og deres projekter under Forskergruppen.

Forsk ved OPEN 

Forskningsenheden har en stab af velkvalificerede professorer, lektorer og postdocs som kan være behjælpelig med vejledning og gennemførelse af projekter.

Vi vil opfordre alle, der har interesse for registerforskning og epidemiologi, til at kontakte forskningsenheden. Vi tager imod alle idéer med en positiv og konstruktiv holdning. Det gælder alt fra små projekter til større projekter ph.d. projekter.


Henvendelse:
Katrine Hass Rubin, lektor, ph.d.
Mail: Katrine.Rubin@rsyd.dk
Tlf.:+45 21 26 19 66

Aktuelle emner til fx specialeprojekter finder du i fanen: Forsk ved OPEN.