Nye medarbejdere i OPEN

OPEN har pr. 1. januar ansat 3 forskere fra det tidligere Center for Kvalitet.

Søren Birkeland ansættes som forskningsoverlæge og lektor. Han kommer fra en tilsvarende stilling i det tidligere Center for Kvalitet. Søren forsker og underviser inden for især sundhedsret og –etik.

Søren Bie Bogh ansættes som forsker, hvor han forsætter sine forskningsaktiviteter fra sin tidligere ansættelse. Sørens primære forskningsfelt er registerforskning, som hovedsageligt anvendes til at belyse, hvordan ændringer på systemniveau påvirker behandlingskvaliteten. Søren er uddannet Cand. Scient. San og har en ph.d. i sundhedsvidenskab.

Lars Morsø ansættes som forsker. Lars’ forskningsfelt har omdrejningspunkt i tværsektorielle patientforløb. Lars er af baggrund fysioterapeut, MPH fra Københavns Universitet, og har en ph.d. i sundhedsvidenskab. Han har tidligere beskæftiget sig med både kvantitative og kvalitative forskningsprojekter indenfor rehabiliteringsområdet i primær og sekundær sektor. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies