Skip to main content

Workshop registerforskning

Formål:

At give deltagerne kendskab til:

  • Eksisterende danske registre og databaser
  • Tilgang og adgang til registerdata
  • Håndtering af registerdata
  • Formulering af specifikation af udtræk fra registre
  • Etablering af forløbsdata og analysedatasæt

Indhold og form

Deltagerne vil blive introduceret til de enestående muligheder for videnskabelig udnyttelse af danske sundhedsregistre og kliniske databaser. Endvidere datamanagement i forbindelse med etablering af analysedatasæt.
På basis af et gennemgående modeldatasæt vil kurset demonstrere relevante aspekter af struktur, håndtering og analyse af data fra centrale sundhedsregistre.

Målgruppe:

Målgruppen er alle med interesse i registerbaseret klinisk forskning, specielt i forbindelse med planlægning og gennemførelse af konkrete projekter. Kurset supplerer det etablerede ph.d.-kursus: ”Epidemiology in register-based research”, som gennemføres ved Statens Institut for Folkesundhed og vil kunne fungere som ’refresher’ for tidligere deltagere på dette kursus.

Tid og sted:

Kurset afholdes mandag den 30. maj 2016 kl. 9-15.30 på OUH i lokale 54, 15. sal,  Indgang 20, 5000 Odense C (ved siden af Kirkesalen)
Der serveres kaffe/te og frugt/kage formiddag og eftermiddag. Frokost skal selv medbringes.
Deltagelse i kurset er gratis.

Forudsætninger:

Ved deltagelse vil det være en fordel med et basalt kendskab til epidemiologiske begreber og analysemetoder.

Gennemgående undervisere:

Professor, overlæge, dr.med. Anders Green
Datamanager, cand.scient., ph.d. Peter Bjødstrup Jensen
Projektkoordinator, postdoc, ph.d. Katrine Hass Rubin.

Tilmelding:

Tilmelding med angivelse af navn, arbejdssted/forskningsmiljø samt telefonnr. og e-mail adresse, senest 16. maj via plan2learn

Eksterne personer kan sende en mail til Mathias.Rabaek.Christiansen@rsyd.dk med henblik på tilmelding.