Kursus i ansvarlig og korrekt håndtering af forskningsdata

Dato:
Kurset afholdes som 1 dags kursus den 10. Maj 2016 fra kl. 9.00-15.30 i WP 19 lokale 19.308  

Formål med kurset:
- At give deltagerne kendskab til:

  • Anmeldelser og lovgivningen i forhold til udførelse af forskningsprojekter
  • Håndtering af forskningsdata indenfor gældende lovgivningen
  • Hvordan forskningsdata kan opbevares og behandles under den gældende lovgivning på OUH/SDU
  • Nyeste forskningsredskaber/praksis på OUH/SDU

Endvidere opgradere deltagerne til bedre til at kunne vejlede ph.d. studerende ift. ovenstående.

Indhold:
Deltagerne vil blive introduceret til centrale elementer af datamanagement af forskningsdata, datadokumentation, introduktion til hvilke anmeldelser et forskningsprojekt skal have, lovgivningen og logningskrav samt sikker opbevaring og håndtering af forskningsdata med udgangspunkt i brugen REDCap (Research Electronic Data Capture) og SharePoint.
Kendskab til disse elementer skulle gerne kunne lette forskningsprocessen, så de fleste faldgrupper undervejs undgås.

Program:
Introduktion til:

  • Ansvarlig/korrekt datamanagement og datadokumentation (Katrine Hass Rubin)
  • Persondataloven, sundhedsloven, anmeldelser og godkendelser ved OUH datatilsyn (Dorte Riskjær)
  • SharePoint som dokumentdelingssystem og opbevaringsplatform (Katrine Hass Rubin)
  • REDCap (Peter Bjødstrup Jensen)
  • SharePoint som analyseplatform (Katrine Hass Rubin)

Målgruppe:
Seniorforskere på OUH/SDU

Pris:
Kurset er gratis - og inklusiv frokost

Undervisere:
Katrine Hass Rubin, PostDoc, PhD, MHS, OPEN – Odense Patient data Explorative Network, SDU and OUH.
Peter Bjødstrup Jensen, PhD, OPEN – Odense Patient data Explorative Network, SDU and OUH.
Dorte Riskjær Larsen, jurist, Direktionssekretariatet, OUH

Tilmelding:
Tilmelding til kurset foregår via dette link senest d. 6. maj 2016: http://webpay.sdu.dk/system/klinopen