Menu

Kurser & seminarer

Kommende kurser/seminarer

1-dags REDCap kursus
REDCap er et brugervenligt og browserbaseret program designet til at opbygge skemaer, CRFer og surveys til inddatering af kliniske forskningsdata. Workshoppen henvender sig til personer der er involveret i klinisk forskning i Region Syd og er involveret i design, opbygning og håndtering af skemaer og indsamlinger af forskningsdata.

Kursus i registerforskning: Fra idé til projekt
Introduktion til hvordan du kan udnytte danske registre og databaser til at få svar på dit videnskabelige spørgsmål, samt datamanagement af registerdata.

Introduktion til Stata
Få en introduktion til den grundlæggende betjening af Stata

OPEN bidrager til/varetager følgende ph.d.-kurser

REDCap
REDCap er et brugervenligt og browserbaseret program designet til at opbygge skemaer, CRFer og surveys til inddatering af kliniske forskningsdata.

Data management plan and responsible handling of research data: 
Deltagerne bliver introduceret for centrale elementer i data management i forskningsprojekter, relevant lovgivning, database opbygning og data kontrol.

Præ-ph.d.
Et kursus som omhandler de essentielle ting ved en ph.d.-uddannelse. Kurset vedrører blandt andet administration generelt, E-learn og Blackboard, finansiering m.m.

GCP and investigator-initiated clinical trials
Dette kursus henvender sig til akademiske forskere, der er ved at gennemføre et klinisk forsøg med et lægemiddel eller et klinisk forsøg med medicinsk udstyr.

Register-based Clinical Epidemiology Research
Deltagerne introduceres for registre, kliniske databaser og register-baserede studier, klinisk epidemiologiske metoder inden for registerbaseret forskning samt hvordan man opbygger registerbaserede studier. Herudover datamanagement i relation to data kontrol og etableringen af analyse datasæt.

 Tidligere kurser/seminarer

Halvdags REDCap kursus:
REDCap er et brugervenligt og browserbaseret program designet til at opbygge skemaer, CRFer og surveys til inddatering af kliniske forskningsdata. Kurset henvender sig til personer der er involveret i indsamling og indtastning af data ifm. forskningsprojekter der anvender REDCap.

OPEN Farmakoepidemiologisk Seminar
Et OPEN seminar hvor Professor Suzanne Cadarette fra Leslie Dean Faculty of Pharmacy, University of Toronto vil holde oplæg. Herudover vil også Jesper Hallas, Maja Skov Paulsen og Bo Abrahamsen holde oplæg.

IBD - Inflammatorisk tarmsygdom:
Et seminar omhandlende inflammatorisk tarmsygdom, opdelt i 4 dele (Nyheder indenfor behandling, IBD epidemiologi, etablering af molekylærbiologiske undersøgelser på tarmbiopsier samt forudsigelse af respons på anti-TNF-behandling) med efterfølgende diskussion heraf.

OPEN  Cancerepidemiologisk seminar:
Et seminar omhandlende Cancerepidemiologi, opdelt i 4 dele: Komorbiditet som prædiktor ved cancerbehandling, AgeCare, CanEpid samt Resultater af CanEpid.

Ansvarlig og korrekt håndtering af forskningsdata:
Forskeruddannelsesprogrammet i Klinisk Forskning har sammen med OPEN udviklet dette korte kursus i ”Ansvarlig og korrekt håndtering af forskningsdata for seniorforskere på OUH/SDU”.

Registerbaseret Klinisk Forskning:
Deltagerne vil blive introduceret til de enestående muligheder for videnskabelig udnyttelse af danske sundhedsregistre og kliniske databaser. Endvidere datamanagement i forbindelse med etablering af analysedatasæt.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies