OPEN hjælper sundhedsvidenskabelige forskere i Region Syddanmark med dataindsamling, biobank, registerdata og formalia omkring deres forskningsprojekter.

Hvad er OPENs mission?

OPENs mission er at øge og styrke klinisk forskning i Region Syddanmark og Klinisk Institut, Syddansk Universitet. 
OPEN skal hjælpe forskere med at opstarte kliniske studier, gøre det lettere at opsamle og opbevare biologiske prøver og kliniske data, samt facilitere registerbaseret forskning omkring de kliniske kohorter. OPEN blev etableret som en del af OUHs forskningsstrategi for perioden 2007-2012, strategien blev udmøntet med en forskningspulje hvoraf 2 mio. årligt blev øremærket til OPEN. Siden da er OPENs bevilling steget til 4 mio., og styrkelsen af OPEN er også en del af OUHs nye forskningsstrategi for perioden 2016-2020. Forskningsstrategien, såvel som OPEN, er sat i værk i nært samarbejde med Klinisk Institut under Syddansk Universitet. OPEN er således en vigtig brik i hospitalets og instituttets strategiplan for forskningen og formålet med OPEN er at bidrage til at strategiens mål bliver realiseret. 1. januar 2018 åbnede OPEN dørene for forskerne ved de regionale sygehusenheder: Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland inkl. Gråsten Gigthospital og psykiatrisygehuset og dækker nu hele Region Syddanmark.

Hvilke visioner har OPEN?

Klinisk forskning er afgørende for at udvikle lægevidenskaben og for at Region Syddanmark kan udbyde højt specialiseret behandling. Klinisk forskning er imidlertid meget tidskrævende og dyr. Det er ikke ualmindeligt, at det enkelte forskningsprojekt strækker sig over adskillige år og koster flere millioner kroner. Ofte starter klinisk forskning i en forskergruppe – fx på en specialafdeling – og studiet designes så det er velegnet til at besvare netop de spørgsmål, som forskergruppen interesserer sig for. OPEN synliggør projekterne allerede i opstartsfasen, så andre forskere inviteres til at komme for forslag til, hvordan patientkohorten kan bruges til at besvare andre videnskabelige spørgsmål, end dem initiativgruppen oprindeligt havde tænkt på. Ofte skal der blot tilføjes nogle få ekstra undersøgelser til protokollen. Dermed øges den videnskabelige værdi af kohorten betydeligt, uden at det koster ret meget. For at tilføre værdi til forskningsprojekterne, vil OPEN hjælpe med at lave opfølgende, registerbaserede undersøgelser på basis af de data, der ligger i OPENs biobank og databank, når patientkohorten er færdigundersøgt. OPEN rådgiver forskere i alle stadier af forskningsprocessen og hjælper med samkørsel af registerdata, spørgeskemaundersøgelser og tilbyder randomisering af patienter. Via internettet vil OPEN invitere forskere fra hele verden til at samarbejde med forskere i Region Syddanmark og Klinisk Institut om denne forskning.
Åbenhed er derfor den helt centrale værdiskabende faktor i OPENs idégrundlag og dette er forklaringen på det engelske akronym: OPEN. 
OPEN skiftede navn i april 2019 fra Odense Patient data Explorative Network til Open Patient data Explorative Network på grund af den regionale udvidelse.

OPENs visioner er:

  • OPEN tilbyder præcis den støtte, som er nødvendig for at forskeren lykkedes med sit projekt
  • OPEN faciliterer forskning med et minimum at bureaukrati
  • OPEN fremmer forskning gennem synlighed
  • OPEN udfører forskning gennem oprettelse af register-baserede ressourcer

OPENs organisation

OPEN ledes af en styregruppe bestående af 13 personer repræsenterende OUHs direktion, Klinisk Institut, Institut for Regional Sundhedsforskning og forskellige afdelinger i Region Syddanmark. Til daglig ledes OPEN af  Lone Kjeld Petersen fra Gynækologisk Obstetrisk afdeling, OUH. I praksis fungerer OPEN dog som et netværk med bidrag fra flere afdelinger og institutter.

OPEN blev indviet officielt den 29. september 2008 og de første OPEN-projekter gik i luften umiddelbart efter.

OPENs årsrapporter

Her finder du alle OPENs årsrapporter

OPENs årsrapporter

OPENs servicemål

Se OPENs overordnede servicemål her

OPENs servicemål

OPENs kommissorium

Læs kommissorium for OPENs styregruppe her

OPENs kommissorium

OPENs styregruppe

Medlemmer af OPENs styregruppe

Styregruppens medlemmer

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies