Skip to main content

Ph.d.-projekter

Igangværende ph.d.-projekter


Ph.d.-stipendiat, læge Lars Kristian Lundberg (lars.kristian.lundberg@rsyd.dk) - Tlf.: 6541 3196

CHAMPS Eye Study - Myopi, retinale og koroidale ændringer i relation til fysisk aktivitet

Med en unik børnekohorte ønsker vi at belyse sammenhængen mellem fysisk aktivitet og myopi, retinale kardiametre og choroideatykkelse hos en stor gruppe danske skoleelever for at undersøge graden og reversabiliteten af motions betydning. 


--------------------

Ph.d.-stipendiat, læge Thomas Lee Torp (thomas.lee.torp@rsyd.dk) - Tlf.: 6541 1682
IMPETUS 2018 - DETECT

IMPETUS 2018 består af to delprojekter:

1: IMPETUS 2018 - DETECT
2: IMPETUS 2018 - TREAT

Begge projekter vil blive udført som selvstændige ph.d.-studier. 

IMPETUS 2018 - DETECT søger at kortlæge prædiktive faktorer for progression og regression af PDR ved standard-PRP- behandling og derved skabe en algoritme for individualiseret PRP ved PDR. IMPETUS 2018 - DETECT er et 6 måneders prospektivt studie involverende 60 behandlingsnaive diabetespatienter med PDR henvist fra hele Region Syddanmark til PRP-behandling på Odense Univesitetshospital. Studiet bygger kun på standard-PRP-behanlding og skal derfor ikke anses som eksperimentel. 

IMPETUS 2018 - TREAT vil efterfølgende blive udført ud fra resultaterne fra IMPETUS 2018 - DETECT, hvormed den individualiserede behandling vil blive testet i et prospektivt randomiseret studie over for standard-PRP-behandling. 
Denne individualiserede behandling vil ikke kun komme patienter med PDR til gode, men også patienter med retinal veneokklusion eller makulært ødem.

 --------------------

Ph.d.-stipendiat, læge Kerstin Soelberg (kerstin.soelberg@rsyd.dk - tlf. 7940 5457 (Neurologisk Afdeling, Vejle Sygehus)

 Opticusneurit: Kliniske, immunologiske og eksperimentelle aspekter.

Udføres af ph.d. studerende Kerstin Soelberg, MD, Neurologisk afdeling, Vejle sygehus, Øjenafdelingen Odense Universitetshospital og Institut for Regional Sundhedsforskning & Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet Vejledere: Nasrin Asgari, M.D., Ph.D. (hovedvejleder), Prof. Jacob Grauslund, dr.med., Prof. Trevor Owens, Ph.D.


Projektet har med det formål at opklare og præcisere sygdomsfremkaldende mekanismer hos patienter med synsnervebetændelse, opticus neuritis (ON). ON forekommer ofte som det første kliniske billede ved multipel sklerose (MS) og neuromyelitis optica (NMO). ). Episoder af ON kan medføre betydelig ødelæggelse af nervefibre hvilket resulterer i nedsat syn og blindhed. I projektet karakteriseres sygdommens forløb for at medvirke til tidlig diagnosticering og behandling samt identificere immunologiske markører for den kliniske udvikling. En tidlig adskillelse mellem NMO og MS er vigtig pga. forskelle i behandling. Projektet tager afsæt i både klinisk og eksperimentel forskning. 
Periode: 01.09.14-31.08.17

 

 

Afsluttede ph.d.-projekter

 

Ph.d.-stipendiat, læge Ulrik Frydkjær-Olsen (ulrik.frydkjaer-olsen@rsyd.dk) - afsluttet maj 2016

Sammenhængen mellem neurogene og vaskulære forandringer ved tidlig diabetisk retinopati

Projektets formål er at undersøge sammenhængen mellem forandringer i nethindens nervetrådslag og udviklingen af forandringer i blodkarrene på nethinden hos patienter med sukkersyge (diabetisk retinopati).

--------------------

Ph.d.-stipendiat, læge Christina Døfler-Poulsen (christina.doefler.poulsen@rsyd.dk) - afsluttet december 2016

Nethindeløsning - Et klinisk prospektivt studie af patienter opereret for nethindeløsning på Odense Universitetshospital (OUH), samt et retrospektivt studie over epidemiologiske karakteristika for nethindeløsning på OUH

Projektet vil give os vigtig og opdateret viden om, hvilke faktorer der har betydning for resultaterne af behandlingen for den alvorlige og hyppige øjensygdom, nethindeløsning. Ph.d.-projektet består af to delprojekter:

1: Klinisk prospektiv langtidsopfølgning af patienter opereret for primær regmatogen nethindeløsning på Øjenafdeling E, OUH. 99 patienter deltager i studiet. 

2: Et retrospektiv studie af alle patienter opereret for nethindeløsning på Øjenafdeling E, OUH, i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2012. Der evalueres data for 674 patienter. Data opbevares i en klinisk database. 

Sidst opdateret: 01.04.2019