Skip to main content

Forskningsprojekter

Nuværende forskningsprojekter

 

 • National identifikation og opfølgning af patienter med arvelig pankreatit. Maiken Thyregod Jørgensen
 • Screening og eradikation af Helicobacter pylori hos 50- til 65-årige indbyggere i Fyns Amt. Maria Bomme
 • Anvendelse af kliniske scoringssystemer i modtagelse og behandling af patienter med øvre gastrointestinal blødning. Stig Borbjerg Laursen
 • Screening for risiko for gastrointestinal blødning efter PCI. Berit Elin Søltoft Jensen
 • Anvendelse af endoskopisk ultralyd til risikovurdering ved blødende ulcus. Stig Borbjerg Laursen
 • Ultralydsvejledt endoskopisk behandling af højrisiko ulcera (Randomiseret klinisk studie) Stig Borbjerg Laursen
 • Betydning af tidlig endoskopi ved ulcusblødning (Prospektivt studie på nationale data) Stig Borbjerg Laursen
 • Den optimale skæringsværdi for the Glasgow Blatchford Score (Internationalt multicenter studie) Stig Borbjerg Laursen
 • Evaluering af eksisterende scoringssystemer ved øvre gastroinstinal blødning (Internationalt multicenter studie) Stig Borbjerg Laursen
 • Nye billeddiagnostiske metoder til diagnosticering af leverfibrose: shear-wave elastografi, MR-elastografi og transient elastografi. Bjørn Stæhr Madsen og Maja Thiele
 • Diskrepans mellem transient elastografi og shear-wave elastografi: failure and success rates. Maja Thiele
 • Nye serologiske markører til diagnosticering af leverfibrose: ”The Liver Score”. Bjørn Stæhr Madsen og Maja Thiele
 • Shear-wave elastografi til karakterisering af hepatocellulært karcinom, colo-rektal metastaser og benigne knuder i leveren. Maja Thiele og Maria Kjærgaard
 • Hepatocellulært karcinom i Region Syd: diagnostik, forløb og prognose. Maria Kjærgaard, Maja Thiele, Rozeta Abazi
 • GALAXY: Role of the gut-and-liver axis in the development, prognosis and treatment of chronic liver diseases. Maja Thiele, Bjørn Stæhr Madsen
 • Peptidreceptorradioterapi af NET
 • Optimering af kemoterapi til pNET
 • Chromogranin A fald som prediktor af prognose ved NET
 • Markørstudier ved autoimmun pankreatit
 • Genetiske analyser ved familiær pancreas cancer
 • Intravenøs ernæring til terminale cancer patienter