Skip to main content

Medicinsk Gastroenterologi

Forskningsenheden for Medicinsk Gastroenterologi og Hepatologi beskæftiger sig med klinisk forskning vedrørende forekomst, forebyggelse, diagnostik, behandling og forløb af sygdomme i mavetarmkanalen og tilstødende organer, herunder især lever og bugspytkirtel. Desuden gennemføres præklinisk forskning, gerne i samarbejde med nationale og internationale afdelinger og laboratoriet. Formålet med forskningen er dels at skabe grundlag for evidensbaseret medicin og dels at rekruttere og uddanne kliniske forskere. Personer med interesse for eller ønske om enten at deltage i afdelingens forskning eller at oprette eget projekt er derfor velkomne.
Klinisk Institut Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling S Odense Universitetshospital
  • J.B. Winsløws Vej 4
  • Odense C - DK-5000
  • Telefon: +45 6541 2689

Sidst opdateret: 12.01.2021